Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Mimari estetik komisyonu nedir? Görevleri nelerdir?

Güncelleme:

Tarih:

Mimari estetik komisyonu nedir? sorusuna yönetmelikten ve mimarlar odasının gözünden bakarak sizler için yanıt vermeye çalışık.Detaylar yazımızın devamında..

Mimari estetik komisyonu nedir? Hangi durumlarda toplanır? Komisyon üyeleri kimlerdir? Estetik komisyonuna mimarlar odası neden karşı çıkıyordu? gibi soruları yanıtlamaya çalıştık.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği çeşitli bölümlerden oluşmaktadır.Bu bölümleri çok iyi anlayabilmek için tanımlar kısmını öncelikle çok iyi okumak gerekmektedir.

İşte sizler için yönetmeliği yorumladık, mimari estetik komisyonu hakkında herşeyi bu yazıda toplarladık.

Mimari estetik komisyonu nedir?

Şehrin yöresel mimarisine ilişkin tespitleri yapan, meydan, yol, kaldırım, tabela, kent mobilyaları ve benzeri düzenlemelerdeki usullere ilişkin öneriler getiren, yapıların ve onaylı mimari projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine, umumi binaların fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz edip etmediğine karar veren komisyona verilen isimdir.

Yukarıdaki tanımlama Planlı alanlar imar yönetmeliği’nin 4. maddesi kapsamında tanımlar içerisinde fff bendi içerisinde yazmaktadır.

Mimari estetik komisyonunun görevleri nelerdir?

Aynı yönetmeliğin 28. maddesinde yer alan; ”Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları, katlı otoparklar, düğün salonu, resmi kurum ve kuruşlara ait binalar ve spor salonları gibi özellik arz eden yapılarda iç yükseklikler, teknolojik ve mimari gereklere göre mimari estetik komisyon kararı ile belirlenir.” hükümleri de estetik komisyonuna ilişkin görev tanımlarından biridir.

Ayrıca ”Uygulama imar planında belirlenmemiş ise 1.00 metreyi geçmeyen saçak yapılabilir. Saçakların şekli ve genişliği, yörenin mimari karakterine ve yapılacak yapıların özelliğine göre mimari estetik komisyonu kararı alınarak ilgili idarece de tayin edilebilir.” maddesi de (saçaklar/ 42. madde)

Mimari estetik komisyonu ile ilgili bilinmesi gereken diğer hususlar (12 madde)

(1) Bu Yönetmelik (30.09.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Planlı alanlar imar yönetmeliği) esaslarına göre kurulan komisyonun çalışma usul ve esasları idarece (burada idare kavramından ruhsatı veren kurum/ çoğunlukla belediye anlaşılmalıdır.) belirlenir.

(2)  Komisyon beş uzmandan teşkil eder, salt çoğunlukla toplanır, kararlar oyçokluğu ile alınır.(Kararların oy birliği değil de oy çokluğu ile alınması tartışılması gereken bir başka konudur.)

(3) İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurar. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşur.

(4)  Komisyonun gündemi ilgili idarece belirlenir ve Komisyon başkanı idare tarafından görevlendirilir.

(5)  Komisyonca özgün fikir ifade etmediği karara bağlanan projelerde farklı bir müellif tarafından yapılacak değişikliklerde bütün sorumluluk değişiklik projesini yaptıranlar ve projeyi hazırlayan müelliflerde olmak üzere idarelerce ayrıca önceki müelliflerin görüşü aranmaz.

(6)  Komisyon; organize sanayi bölge müdürlükleri hariç, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunundan gelen yetkileri saklı kalmak kaydıyla ilçe belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde il, ilçe belediyeleri ve ilgili diğer idareler bünyesinde kurulur.

(7)  Müdürlükler bünyesinde Valilik onayı ile oluşturulan komisyonlar görev yapar.

(8) Komisyonca özgün fikir ifade ettiği, ancak eserin bütünlüğünü bozmadığı ve estetik görünümünü değiştirmediği teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu olduğuna mimari estetik komisyonu tarafından karar verilen değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; proje sözleşmesinde belirlenen veya fatura edilen bedelin, sözleşmede belirlenmemesi veya fatura edilmemesi halinde ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda % 20’sini, inşaatı süren yapılarda ise % 15’ini geçemez.

(9)  Kamu kurum ve kuruluşlarınca birbirinden farklı konut, eğitim, sağlık, güvenlik ve sanayi tesisi gibi yatırımlara ilişkin hazırlanan tip projelerin fikir ve sanat eseri telif hakkı, ilgili kamu kurum ve kuruluşuna aittir.

(10)   Bu Yönetmelik kapsamında müellif ile akdedilen proje sözleşmesinde fikir ve sanat eseri telif hakkının devrine ilişkin hükmün yer alması zorunludur. Sözleşme olmadığı veya sözleşmede herhangi bir hükmün yer almadığı takdirde, müellifin fikir ve sanat eseri telif hakkından 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca feragat ettiği varsayılır.

(11)   Umumî binaların mimari estetik komisyonunca fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz ettiğine dair karar altına alınanları ile sanayi bölgelerindeki yapı ve tesislerde planda belirlenmemişse bu Yönetmelikte benzer binalar için yer verilenler dışında kalan iç ölçülere tabi olunması zorunlu değildir.

(12)   Komisyon tarafından getirilecek kurallar engelliler ile ilgili erişilebilirlik standartlarına aykırı olamaz.

Mimarlar odası mimari estetik komisyonu’na neden karşı çıkıyordu?

Çünkü mimarlar odası fikir ve sanat eserleri kapsamına giren mimari projelerin ‘özgünlük değeri taşıyıp taşımadığına’ ya da bir yapının özellik arzedip etmediğine yönelik mercinin idareler olmaması gerektiğini ifade ediyor.

Hatırlarsanız yönetmelik taslak halinde iken görüşlerin arandığı dönemde en fazla üzerinde durulan ve mimarlar odasının estetik komisyonuna dair büyük olumsuz görüşler sunmasının nedeni de tam olarak buydu.

En basit anlamda estetik kavramı kişiden kişiye göre değişen bir olgu olduğu metasından yola çıkarak bir kişinin ya da komisyon üyelerinin kişisel zevklerine göre yapılara karar verip onay – red işlemini gerçekleştirmesi durumlarından bu sorunlar yaşanmıştı.

Mimari estetik komisyonları hakkında siz ne düşünüyor sunuz?

Devamını oku
Reklam
Yorumları göster

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Faydalı bilgiler

Rus mimarlık öğrencisi Adelina’dan 13 muhteşem eskiz örneği

Güncelleme:

Tarih:

Mimarlıkta eskiz nedir? Eskiz nasıl çizilir sorusuna yönelik ilham dolu 13 eskiz örneğini bu yazımızda sizlerle paylaştık.Eskiz tutkunları kaçırmasın!

Mimarlıkta eskiz nedir , eskiz nasıl çizilir gibi soruları ve eskize dair merak edilenleri sadece 13 resimde özetleyen muhteşem görselleri Rus mimarlık öğrencisi Adelina Gareeva yanıtlamış.

Gareeva yaptığı çalışmalarda serbest el eskiz çizimi konusunda çığır açıcı yöntemler keşfetmişe benziyor.

Öyle ki, persfektiflerin kusursuzluğu ve çizgilerin mükemmelliği günümüzün modern dijital çizim araçlarını kullanarak bile zor yapılacak şekilde başarılı.

Mimarlıkta eskiz nedir sorusunun yanıtı, tasarıma başlamadan önce tasarımcının yapacağı şeye dair kafasındakileri ifade etme yoludur.

Rusya’nın önemli yapılarının mimari eskizleri

Rusya’nın Dünya çapında ünlü mimari eserlerini kağıt üzerinde hiç bu şekilde görmemiştik.

Diğer bir deyişle, eskizler tasarımcıyı kağıt üzerinde sesli düşünmeye iter.Böylelikle yeni fikirlerin ve başka ilham kaynaklarının doğmasına neden olur.

Eskiz anlamı nedir sorusundan ziyade eskiz nasıl yapılır sorusuna yoğunlaşmak daha doğru olacaktır.Sebebi, eskizin bir yetenek olduğu konusunda hemen hemen tüm tasarımcıların hem fikir olmasıdır.İşin güzel yanı çizim yeteneği sonradan öğrenilebilecek bir şey olmasıdır.

Yani bugün halen var olan karakalem kursları boşuna değil.Kusursuz bir portre çizebilmek için elbette yetenek gerekir ama Adelina Gareeva gibi mimari eskizler yapabilmeniz sanıldığı kadar zor değil.

Adelina Gareeva instagram hesabını takip etmek için şu linki tıklayabilirsiniz; Instagram

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Çatı arası piyesi nedir? Çatı piyesi nasıl hesaplanır?

Güncelleme:

Tarih:

Çatı arası piyesi nedir sorusuna yanıt verdiğimiz bu yazıda , piyesler ile ilgili tasarım boyutlu problemleri ve satış konularını inceledik.

Çatı arası piyesi Çatı eğimi içerisinde kalmak şartıyla, altındaki bağımsız bölüme ait, bu bölümle içeriden irtibatlı yapılan, terasların da dâhil olabildiği mekânlara verilen isimdir.

Çatı piyesli daire ne demek sorusu özellikle kentsel dönüşüm kanunu kapsamında mülk sahiplerinin haklarını korumak gayreti neticesinde çok fazla gündeme gelmekte ve bazen yanlış uygulamalara neden olabilmektedir.Bu noktada tanımı iyi anlamak yanlışlıkların önüne geçebilir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği tanımlar kısmında yer alan yukarıdaki açıklama; ‘açık teras ve ıslak hacimler ait olduğu bağımsız bölüm sınırlarını geçemez’ şeklinde de devam ediyor.Bağımsız bölümün sınırlarını geçemez tabirinden altındaki bağlı olduğu dairenin dış konturları anlaşılmalıdır.Bunun sebebi olarak su sızıntıları gibi tesisat kaynaklı problemler ve açık terasın başka bağımsız bölümler için herhangi bir sakınca doğurmaması gerekçesi saklıdır.

Çatı piyesi neden yapılır sorusu da yapılacak inşaat için emsal müsade ettiği nispette, binanın olanaklarından maksimum şekilde faydalanmak amacıyla yapılır.Ya da manzara faktörünü binanın en üst katında deneyimlemek için en güzel yerdir.

Çatı arası piyesleri için aydınlatma, havalandırma nasıl sağlanır?

Çatı piyesleri için doğal havalandırma ve doğal aydınlatma konusu da oldukça önemlidir.Çünkü tasarımcılar yapıların genel hatlarıyla ilgilenirken bu gibi mekanlara yönelik bazı konuları ihmal edebilmektedir.

Bu nedenlerden ötürü çatı arası pencereleri kuşluk ya da güvercinlik şeklinde tabir edilen açıklıklardan havalandırılıp aydınlatılır.Aynı zamanda varsa çatı terasına çıkan kapıların geniş tutulması da aynı işi görecektir.

Baş kurtarma yüksekliği olarak 2.20 oldukça yeterli bir ölçüdür.Tasarımcıların bu noktada herhangi bir sınırlayıcı bulunmamasına rağmen bu ölçülere de dikkat etmeleri beklenmektedir.

Çatı eğimi yönünde yapılacak kırma şeklindeki çıkmalar bu pencereleri en iyi aydınlatacak unsurlardır.Bu unsurların taşıtılması da önem arzetmektedir.

Çatı arası piyesi emsale dahil midir?

Yine ilgili yönetmeliğin tanımlar kısmında yer alan hususlarda bu konu açık şekilde belirtilmektedir.Şöyle ki; tanımlar kısmı şş bendi kısmında katlar alanı tanımı yapılırken (ki katlar alanı tabiri emsal demektir) , çatı arası piyesi de sayılmakta.Dolayısı ile emsale tabiki dahil edilmelidir.

Çatı arası piyesleri yönetmeliğin yapı inşaat alanı tanımı kısmında açıklandığı üzere elbette inşaat alanına da dahil edilmelidir.

Ayrıca çok önemli ve yangın mevzuatını ilgilendiren bir konudur ki; Çatıda yapılan bu piyesler, yapı yüksekliği tanımında yazdığı üzere de binanın toplam yapı yüksekliğine de dahil edilmelidir.

Çatı arası piyesleriyle ilgili yaşanan problemler nelerdir?

Çatı arası piyesli daire sorunu özellikle iskan aşamasında inşaatlarda müteahhit firmanın en üst kat daire ile bütünleşik ya da diğer bir deyişle parçası olan kısmının satışı aşamasında ortaya çıkar.

Yürürlükteki imar yönetmeliğine göre çatı arası piyesi yalnızca en üst kat daire ile irtibatlı olacak şekilde planlanması ve ruhsata bağlanması gerektiğinde ayrı bir tapu düzenlenerek kat irtifakı kurularak satılamaz.Doğrudan veya dolaylı olarak bu bilgi bize bu piyeslerin ayrı şekilde kiraya verilmesinin de yasal olmadığını açıklar.

Müşterek alanlar içerisinde yer alan çatı ortak alandır ve yapıdaki herhangi bir bağımsız bölüm ile doğrudan irtibatlandırılamaz.Ancak çatı piyesleri bu durumdan istisnadır.Çünkü alt katındaki ana bağımsız bölümün ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilir.

Çatı aralarına çıkan dairenin müstakil merdivenleri için yönetmelikte zorunlu bir kıstas bulunmamakta birlikte bu merdivenlerle ilgili yalnızca ahşap olamaz deniliyor.Ama boyutlarına ve rıht yüksekliklerine dair pek bir yorum bulunmuyor.

Bu yorum eksikliği merdivenlerin ciddi anlamda minimalist yorumlanmasına neden oluyor.

Diğer bir sıkıntı ise çatı arası piyesi olan yapılarda çatı örtüsünün çatı parapetine oturtulmasıdır ki, bu konuda yönetmelik çatı eğimi saçak ucundan başlar demektedir.Yani yukarıda piyes varsa daha yüksek bir çatı yapabilirsin dememektedir.

Çatı piyesi tapusu ve bir kısım mülkiyet konuları

Çatı arası kullanım hakkı ruhsatlı projesinde eğer bağımsız bölümlerden birine ait piyes içeriyorsa o daireye aittir.Çatı arası için dekorasyon ve iç mekan tasarımı örnekleri incelemesi ile ilham dolu tasarımları sizlerle başka bir yazıda paylaşacağım.

Mimari proje tasarımı, inşaat ruhsatı aşamaları ve bağımsız bölümlere ilişkin düzenlemeler gibi teknik konular hakkında detaylı makalelerimizi kaçırmamak ve takip etmek için yalnızca haftanın 2 günü gönderimde bulunduğumuz ücretsiz e-bülten aboneliği edinebilirsiniz.Böylelikle tüm yazılar e-posta adresinize gelecek ve gündemden uzak kalmayacaksınız.Bunun için sitenin en alt kısmında yer alan abonelik sayfasını ziyaret ederek gerekli alanları doldurup kayıt olabilirsiniz.Üyelikten istediğiniz zaman ayrılabilirsiniz.

Çatı arası piyesi nedir sorusuna yanıt verdiğimiz bu yazıda bu hacimlerin tasarımına ilişkin konulardan, satış işlemleri ve kat mülkiyeti hususlarına kadar pek çok konuda sizlerle bildiklerimizi paylaştık.Konuyla ilgili sorularınızı veya eklemek istediklerinizi aşağıda yorum kısmından bize ulaştırabilirsiniz.

Devamını oku