Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Tadilat projesi ve tadilat ruhsatı hakkında mutlaka bilinmesi gerekenler

Güncelleme:

Tarih:

Tadilat projesi nedir? Tadilat projesi örneği ve tadilat projesi için gereken evraklar nelerdir? Bu yazımızda bunun gibi soruların yanıtlarını verdik.

Tadilat projesi ,ruhsat alan proje üzerinde yeniden ruhsat almayı gerektirecek nitelikteki değişikliklerin tadil edilmesi anlamına gelir.Bu değişikliler inşaat alanı artışına, bağımsız bölüm sayısındaki artma ya da azalmaya bağlı olarak gelişebilir.Yönetmelikteki tanımlaması da konuyu yeterince açıklamaktadır;

Tadilat projesi: Yapıların ruhsat eki onaylı projelerinde; uygulama imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmak istenen değişiklik veya ilavelerle ilgili gerekli uygulama projelerine verilen isimdir.

Bu yazımızda tadilat projesiyle ilgili bilinmesi gereken hemen herşeyi bulabilirsiniz.Güncel planlı alanlar yönetmeliği ışığında yorumlayarak sunduğumuz verileri içerdiğinden bu yazımızı da sık kullanılanlarınıza eklemenizde fayda var.Tadilat projesi örneği üzerinden de çeşitlemeleri sizlerle paylaştık.

Tadilat projesi çizimi gerektirecek durumlar nelerdir?

Tadilat projesi çizimi gerekecek durumlar yukarıda giriş cümlesinde de belirttiğimiz üzere yapının taşıyıcı sistemi ya da bağımsız bölüm sayısı ile toplam inşaat alanını değiştirecek revizyonlarında yapılır.

Ancak daha farklı durumlar ve gereklilikler için yönetmelikte tadilat ruhsatı gerekmeyen halleri de özetlenmiş.

MADDE 59/1 Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.

59 maddenin hemen hemen büyük bir bölümü tadilat projelerine ayrılmış.Ancak bu her şeyi net ve yoruma kapalı bir şekilde yapıldığını ıspatlamıyor.Bu yorumun idarelerce ve proje müelliflerince açık kapı kalacak şekilde yapılması isteniyor.

Binanın kendi ihtiyacı için yapılacak yenilenebilir güneş panelleri tadilat ruhsatına tabi midir?

Binanın kendi ihtiyacını karşılamak noktasında kullanılacak olan güneş panelleri uygulamasına yönetmelik oldukça sıkı yaklaşsa da bakanlık ve yerel idareler nezdinde bu durum esnetilebilmektedir.

Örneğin dışarıya satış amacıyla yapılacak güneş enerjisi paneli uygulamalarında ilave ruhsat talepleri de oldukça fazla görülmektedir.

MADDE 59/2 Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

Yukarıdaki maddede yönetmelik gayet net bir şekilde özetlemiş.Yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir hükmünden kasıt, sürdürülebilir sistemleri teşvik etmek bu sistemlerin yaygınlaşmasını sağlamak şeklinde de yorumlanabilir.

Muvaffakatnameler ve tadilat ruhsatı için gereken evraklar hakkında bilinmesi gerekenler

Yapılacak ilaveler, bir bağımsız bölümün konturları içerisinde dahili tadilat niteliği taşıyorsa tadilat ruhsatı almaya ve tadilat projesi çizdirmeye gerek yoktur.

Muvaffakatname; tüm mal sahiplerinden yapılacak revizyonların tamamına yönelik onay alınması anlamına gelir.

Ancak yapılacak ilave alan artışı, ortak alanlar üzerinde bir değişiklik veya ruhsat dışı ek yapı inşa edilmesi durumunda tadilat projesi çizdirilerek tadilat ruhsatı alınması gerekmektedir.

Tadilat ruhsatı alırken yukarıda bahsettiğimiz türden bir değişiklik söz konusu olduğunda mutlaka tadilat ruhsatı başvurularında kullanılmak üzere aşağıdaki evrakları eklemekte fayda var.

  • Tadilat ruhsatının gerekçesini ,  ada pafta ve parsel bilgilerini içeren bir başvuru dilekçesi
  • Daha evvelki yapı ruhsatı , mal sahiplerinin muvaffakatnameleri
  • Mimar daha önce projeyi çizen kişi değil ise, mimarın başka mimara vereceği muvaffakatname
  • Varsa kaçak kısım için tutulan yapı tatil tutanağı veya zabıt
  • Ödendiğine dair makbuzlar, yazılar..
  • Tadilat projelerinde yapılan hatalardan biri de tadilat içeriğinin tadilat ruhsatı ilave notlar hususlar kısmına eklenmesini unutmak.Yani tadilat içeriği ne ise açık şekilde belirtilmelidir.

Yukarıdaki maddelerde sıralanan evraklara ilave olarak mutlaka projenin sunulacağı idare ile önceden görüşülmesi de tadilat sürecini hızlandıracak gereksiz bürokrasiyi önleyecektir.

Tadilat ruhsatı harcı ne kadardır?

Tadilat ruhsatı harcı ne kadardır? Bu sorunun yanıtı içerisinde gizlidir.Şöyle ki; tadilat içeriği bağımsız bölüm sayısını, alan artışını tetiklemiyorsa ilave harç olarak yalnızca teknik eleman harcı ödenir.Bu da oldukça cüzzi bir rakama tekabul eder.

Tadilat projesi ve tadilat ruhsatı için ödenecek harcı belirleyen en önemli faktör fazlalık kısımın ne kadar olduğunu bilmekten geçer.Yani yapının tamamı için değil, ruhsatlı kısımına göre artış gösteren inşaat alanına göre harç ödenecektir.

MADDE 59/3 Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürütülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına dair noter taahhütnamesi verilmesi kaydıyla, ruhsatı veren idarenin uygun görüşü ile kazı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için sorumluluğun üstlenildiğine dair hususun da fenni mesul ve şantiye şefi taahhütname ve sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Ancak, kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunludur.

Basit tamir ve tadil nedir? Tadilat ruhsatı gerektirecek durumlar nelerdir?

İmar yönetmeliğinde basit tamir ve tadilat içeren değişikliklerin tadilat ruhsatı almaya gerek olmadığını söylediğini görürsünüz.Peki basit tamir veya tadil nedir?İşte ilgili maddede açıklanmış;

MADDE 4/4/i Basit tamir ve tadil: Yapılarda esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her türlü tamir ve tadil işlemlerini kapsar.

Esaslı / kapsamlı tadilat nedir? Ruhsata gerek var mıdır?

Yeniden ruhsat almayı ya da ruhsat yenilemeyi gerektirecek durumlar için İmar yönetmeliğinin 4. maddesi açıklamış.

MADDE 4/2/y Esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını veya emsale konu alanını veya taban alanını veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren işlemleri (Esaslı tadilat, ruhsata tabidir.)

Ayrıca fazla karşılaşılan bir durum olmasa bile tadilat ruhsatıyla yapıya ilave asansör yapılmasıyla ilgili de imar yönetmeliğinde bilgiler yer almakta..

MADDE 23/7 Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir.

Bu yazımızda tadilat projesi ve tadilat ruhsatı hakkında önemli bilgileri imar yönetmeliğinin ilgili maddeleri ışığında paylaştık.

Daha önce tadilat ruhsatı almaya çalıştınız mı? Tadilat ruhsatı alırken yaşadığınız durumları aşağıda yorum kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bunlara ilave olarak bunun gibi mega kapsamlı yazılarımızdan haberdar olarak bilgilerinizi güncel tutmak veya yeni şeyler öğrenmek için ücretsiz e-posta haber bültenimize de abone olabilirsiniz.Bunun için sitenin alt kısmında yer alan kurumsal sayfası üzerinden gerekli kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Reklam
Yorumları göster

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Dünya Turuna Çıkarken Bilinmesi Gerekenler

Güncelleme:

Tarih:

Yazar

Dünya Turuna Çıkarken Bilinmesi Gerekenler

Uzun bir yolculuğa çıkmak genellikle insanların gözünü çok korkutabilmektedir. Dünya turuna çıkmadan önce kişiler bu konu üzerinde çok fazla olasılıkları düşünürler. Bu yazımızda dünya turuna çıkmayı planlayan kişilere faydalı olacak önerilerde bulunacağız. Dünya turuna çıkarken ne gibi sorunlarla karşılaşabilirim? Dünya turu tehlikeli mi? Tek başıma bu yolu aşabilecek miyim sorularına bu yazımızda cevap bulabilirsiniz.

Gerekli olan Tüm Evraklarınızı Toplayın ve Sanal Ortamda Yedekleme Yapın!

Uzun bir yolculuğa çıkmadan ilk olarak pasaportunuzu, diplomanızı, vesikalığınızı ve biyometrik fotoğraflarınızı varsa da işinize yarabileceğini düşündüğünüz kimlik kartlarıyla beraber gerekli olan diğer evraklarınızın kopyalarını ve sanal ortamda ise yedeklerini almalısınız.

Karşılaşacağınız Farklı Sorun ve Gerekli olan İşler için Bir Yakınınıza Vekâlet verin!

Vekâlet vermeniz şart değil fakat vekâlet verdiğiniz de olası bir durum olduğu zaman işleriniz çok daha kolaylaşır. Yurtdışına çıktığınız zaman vekâlet düzenlemesi ile uğraşmak zorunda kalmadan, giderken vekâleti çıkarıp vermeniz daha mantıklı olacaktır. Yaşadığınız yeri terk etmeden önce güvendiğiniz birine vekâleti mutlaka vermelisiniz.

Üstünüze Fatura varsa Kapatmayı Unutmayın!

Yurtdışından eve döndüğünüz zaman birikmiş onca borçla karşılaşmamanız için faturasını ödemiş olduğunuz şeyleri mutlaka kapattırın. Bunun dışında yolda olduğunuz zaman boyunca kullanmayacağınız şeyleri de dondurmanız ya da iptal ettirmeniz yolculuğunuz için tasarruf yapmanızı sağlayacak.

Yakınlarınızla Kolay İletişim Kurabileceğiniz Sosyal Medya Ağları Kullanın!

Sosyal medyayı kullanmak istemiyor ya da sevmiyor olma ihtimaliniz yüksek. Aktif olarak kullanamayacak olsanız bile yakınlarınızla yurtdışına çıktığınız zaman kolay bir şekilde sesli ve görüntülü arama yapacağınız hesabınızın olması sizin için yararlı olacaktır.

Yanınıza Aldıklarınıza Dikkat Edin!

Gittiğiniz her ülkenin farklı kuralları bulunmakta. Ülkeye giriş yaparken ülkenin şartlarını da gözden geçirmeyi unutmayın. Yanınızda sizin zararsız olduğunu düşündüğünüz bir şey olabilir fakat ülke tarafından kabul edilmeyebilir. Bu konuda bazı ülkeler oldukça çok hassas davranmakta. Sınırda bir sorun yaşamamanız için bunu mutlaka gözden geçirmelisiniz.

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Birlikte Çalışır Mı?

Güncelleme:

Tarih:

Yazar

Mimarlar ve İnşaat Mühendisleri Birlikte Çalışır Mı?

Bir yapının iki ana tasarımcısı mimar ve inşaat mühendisi; Her iki meslek de yapının yürütülmesi ve inşasına ayrılmaz.

Sorumlulukları çoğu zaman üst üste gelir. Mimar, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için bir alan tasarlayacak ve bir binanın iç ve dış mekanı için planlar tasarlayacak. Mimar, binanın bina sakinleri için güvenli olduğu nihayetinde sorumlu olduğu için, yapının tüm uygun bina kurallarını karşıladığından emin olmak için bir inşaat mühendisi ile yakın bir şekilde çalışacaktır. İnşaat mühendisi ayrıca uygun yapısal malzemeleri önerebilir ve / veya seçebilir ve ihtiyaç duyacağı sıhhi tesisat, elektrik, ısıtma, havalandırma ve havalandırma sistemlerini belirlemeye yardımcı olabilir.

Mimar Öğrenciler İçin İyi Bir Tavsiye Nedir?

Mimarlık okulu çok titizdir ve okul yıllarında çok fazla yaşama sahip olmazsınız. Projeler, düşündüğünüzden daha uzun sürüyor – tahmin ettiğinizden iki veya üç kat daha fazla. İlk birkaç yıl boyunca, işiniz elle yapılacaktır (el modelleme ve el çizimi). Her şeyi çizin ve her gün, olabildiğince fazla çizmek önemlidir. Bu uzun vadede size yardımcı olacaktır. Daha sonraki yıllarda bilgisayar modellemesi tanıtılacak. Nasıl iyi işleneceğini öğrenin; özgeçmişinize ve portföyünüze yerleştirebileceğiniz en yararlı şeylerden biridir.

Mümkün olduğu kadar çabuk iş tecrübesi elde etmeye çalışın. Çalışmak için mükemmel bir yer bir inşaat firmasındadır, çünkü tasarladığınız binalar hakkında çok şey öğreneceksiniz ve bu anlayışla çok daha iyi bir mimar olacaksınız. Stajlarınız sırasında yapabileceğiniz en iyi izlenimi verin – daha önce insanlarla ilişkiler / bağlantılar kurmaya başlamanız gerekir.

Sanat ve mimarlık alanı dışındaki etkiler için bir takdir geliştirmek. Dışsal bir bakış açısını deneyin ve tutun, zihninizi olasılıklara açmanıza ve kariyerinizi şekillendirmenize yardımcı olacaktır.

Mimar Olmak Nasıl Bir Şey?

Mimar olmak çok zor ve rekabetçi olabilir. Üniversite bilmeniz gereken her şeyi size öğretmez, ancak yaratıcı yeteneklerinizi geliştirir ve zihninizi yeni fikirlere açar.

Sahada çalışmaya başladığınızda, işin ve mimarlığın teknik yönlerini öğreneceksiniz. Ayrıca müteahhitler, mühendisler ve müşteriler ile yararlı bağlantılar ve ilişkiler geliştireceksiniz. Mimarların çoğu için mimarlık yapmak, kendi başına tasarım yapmak değil, projeleri koordine etmek, tasarım problemlerini çözmek ve inşaatın ayrıntılarını denetlemekle ilgilidir. Bütün bunlar bazen sıradan ve sönük olmayan görevler başarılı bir tasarıma yol açacaktır.

Zamanla, ya tasarım yönünü ya da işin teknik yönünü tercih edebilir ve diğeri üzerinde yapabilmek için doğru olabilir. Kariyerinizde aldığınız yön, tipik günün nasıl bir şey olacağını belirleyecektir.

Mimari tasarım, bir binanın tasarımına, 3 boyutlu modellerin, eskizlerin, kazımaların vb. Kullanımına odaklanır. Teknik tasarım, bir projenin inşaat, dokümantasyon ve detaylarına odaklanır. Ayrıca mimarlığın iş alanı da var ve resmin o tarafını tercih ederseniz bulup, proje yöneticisi olabilirsiniz. Mümkünse, bir mimarlık bürosunda biraz zaman geçirmek için bir fırsat yakalamaya çalışın. İnsanların yaptıklarını beğenip beğenmediğinizi, onlarla sohbet etmeyi ve kiminle çalışmak istediğinizin bir türü olup olmadıklarını görün – bu bir mimar olmanın keyfini sürüp göremeyeceğinizin en iyi göstergesi.

Devamını oku
ReklamReklam