Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Tadilat projesi ve tadilat ruhsatı hakkında mutlaka bilinmesi gerekenler

Güncelleme:

Tarih:

Tadilat projesi nedir? Tadilat projesi örneği ve tadilat projesi için gereken evraklar nelerdir? Bu yazımızda bunun gibi soruların yanıtlarını verdik.

Tadilat projesi ,ruhsat alan proje üzerinde yeniden ruhsat almayı gerektirecek nitelikteki değişikliklerin tadil edilmesi anlamına gelir.Bu değişikliler inşaat alanı artışına, bağımsız bölüm sayısındaki artma ya da azalmaya bağlı olarak gelişebilir.Yönetmelikteki tanımlaması da konuyu yeterince açıklamaktadır;

Tadilat projesi: Yapıların ruhsat eki onaylı projelerinde; uygulama imar planı ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmak istenen değişiklik veya ilavelerle ilgili gerekli uygulama projelerine verilen isimdir.

Bu yazımızda tadilat projesiyle ilgili bilinmesi gereken hemen herşeyi bulabilirsiniz.Güncel planlı alanlar yönetmeliği ışığında yorumlayarak sunduğumuz verileri içerdiğinden bu yazımızı da sık kullanılanlarınıza eklemenizde fayda var.Tadilat projesi örneği üzerinden de çeşitlemeleri sizlerle paylaştık.

Tadilat projesi çizimi gerektirecek durumlar nelerdir?

Tadilat projesi çizimi gerekecek durumlar yukarıda giriş cümlesinde de belirttiğimiz üzere yapının taşıyıcı sistemi ya da bağımsız bölüm sayısı ile toplam inşaat alanını değiştirecek revizyonlarında yapılır.

Ancak daha farklı durumlar ve gereklilikler için yönetmelikte tadilat ruhsatı gerekmeyen halleri de özetlenmiş.

MADDE 59/1 Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.

59 maddenin hemen hemen büyük bir bölümü tadilat projelerine ayrılmış.Ancak bu her şeyi net ve yoruma kapalı bir şekilde yapıldığını ıspatlamıyor.Bu yorumun idarelerce ve proje müelliflerince açık kapı kalacak şekilde yapılması isteniyor.

Binanın kendi ihtiyacı için yapılacak yenilenebilir güneş panelleri tadilat ruhsatına tabi midir?

Binanın kendi ihtiyacını karşılamak noktasında kullanılacak olan güneş panelleri uygulamasına yönetmelik oldukça sıkı yaklaşsa da bakanlık ve yerel idareler nezdinde bu durum esnetilebilmektedir.

Örneğin dışarıya satış amacıyla yapılacak güneş enerjisi paneli uygulamalarında ilave ruhsat talepleri de oldukça fazla görülmektedir.

MADDE 59/2 Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

Yukarıdaki maddede yönetmelik gayet net bir şekilde özetlemiş.Yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir hükmünden kasıt, sürdürülebilir sistemleri teşvik etmek bu sistemlerin yaygınlaşmasını sağlamak şeklinde de yorumlanabilir.

Muvaffakatnameler ve tadilat ruhsatı için gereken evraklar hakkında bilinmesi gerekenler

Yapılacak ilaveler, bir bağımsız bölümün konturları içerisinde dahili tadilat niteliği taşıyorsa tadilat ruhsatı almaya ve tadilat projesi çizdirmeye gerek yoktur.

Muvaffakatname; tüm mal sahiplerinden yapılacak revizyonların tamamına yönelik onay alınması anlamına gelir.

Ancak yapılacak ilave alan artışı, ortak alanlar üzerinde bir değişiklik veya ruhsat dışı ek yapı inşa edilmesi durumunda tadilat projesi çizdirilerek tadilat ruhsatı alınması gerekmektedir.

Tadilat ruhsatı alırken yukarıda bahsettiğimiz türden bir değişiklik söz konusu olduğunda mutlaka tadilat ruhsatı başvurularında kullanılmak üzere aşağıdaki evrakları eklemekte fayda var.

  • Tadilat ruhsatının gerekçesini ,  ada pafta ve parsel bilgilerini içeren bir başvuru dilekçesi
  • Daha evvelki yapı ruhsatı , mal sahiplerinin muvaffakatnameleri
  • Mimar daha önce projeyi çizen kişi değil ise, mimarın başka mimara vereceği muvaffakatname
  • Varsa kaçak kısım için tutulan yapı tatil tutanağı veya zabıt
  • Ödendiğine dair makbuzlar, yazılar..
  • Tadilat projelerinde yapılan hatalardan biri de tadilat içeriğinin tadilat ruhsatı ilave notlar hususlar kısmına eklenmesini unutmak.Yani tadilat içeriği ne ise açık şekilde belirtilmelidir.

Yukarıdaki maddelerde sıralanan evraklara ilave olarak mutlaka projenin sunulacağı idare ile önceden görüşülmesi de tadilat sürecini hızlandıracak gereksiz bürokrasiyi önleyecektir.

Tadilat ruhsatı harcı ne kadardır?

Tadilat ruhsatı harcı ne kadardır? Bu sorunun yanıtı içerisinde gizlidir.Şöyle ki; tadilat içeriği bağımsız bölüm sayısını, alan artışını tetiklemiyorsa ilave harç olarak yalnızca teknik eleman harcı ödenir.Bu da oldukça cüzzi bir rakama tekabul eder.

Tadilat projesi ve tadilat ruhsatı için ödenecek harcı belirleyen en önemli faktör fazlalık kısımın ne kadar olduğunu bilmekten geçer.Yani yapının tamamı için değil, ruhsatlı kısımına göre artış gösteren inşaat alanına göre harç ödenecektir.

MADDE 59/3 Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürütülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına dair noter taahhütnamesi verilmesi kaydıyla, ruhsatı veren idarenin uygun görüşü ile kazı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için sorumluluğun üstlenildiğine dair hususun da fenni mesul ve şantiye şefi taahhütname ve sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Ancak, kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunludur.

Basit tamir ve tadil nedir? Tadilat ruhsatı gerektirecek durumlar nelerdir?

İmar yönetmeliğinde basit tamir ve tadilat içeren değişikliklerin tadilat ruhsatı almaya gerek olmadığını söylediğini görürsünüz.Peki basit tamir veya tadil nedir?İşte ilgili maddede açıklanmış;

MADDE 4/4/i Basit tamir ve tadil: Yapılarda esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her türlü tamir ve tadil işlemlerini kapsar.

Esaslı / kapsamlı tadilat nedir? Ruhsata gerek var mıdır?

Yeniden ruhsat almayı ya da ruhsat yenilemeyi gerektirecek durumlar için İmar yönetmeliğinin 4. maddesi açıklamış.

MADDE 4/2/y Esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya yapı inşaat alanını veya emsale konu alanını veya taban alanını veya bağımsız bölüm sayısını veya ortak alanların veya bağımsız bölümlerin alanını veya kullanım amacını veya ruhsat eki projelerini değiştiren işlemleri (Esaslı tadilat, ruhsata tabidir.)

Ayrıca fazla karşılaşılan bir durum olmasa bile tadilat ruhsatıyla yapıya ilave asansör yapılmasıyla ilgili de imar yönetmeliğinde bilgiler yer almakta..

MADDE 23/7 Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınarak mekanik kaldırma iletme platformu yapılabilir.

Bu yazımızda tadilat projesi ve tadilat ruhsatı hakkında önemli bilgileri imar yönetmeliğinin ilgili maddeleri ışığında paylaştık.

Daha önce tadilat ruhsatı almaya çalıştınız mı? Tadilat ruhsatı alırken yaşadığınız durumları aşağıda yorum kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bunlara ilave olarak bunun gibi mega kapsamlı yazılarımızdan haberdar olarak bilgilerinizi güncel tutmak veya yeni şeyler öğrenmek için ücretsiz e-posta haber bültenimize de abone olabilirsiniz.Bunun için sitenin alt kısmında yer alan kurumsal sayfası üzerinden gerekli kayıt işlemlerini yapabilirsiniz.

Devamını oku
Reklam
Yorumları göster

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Faydalı bilgiler

İslam mimarisi hakkında bilmeniz gereken faydalı bilgiler

Güncelleme:

Tarih:

İslam mimarisi nedir? İslam mimarisi hakkında kısa bilgiler paylaştığımız bu yazıda islam mimarlığının bir kültür ürünü olduğunu göreceksiniz.

İslam mimarisi parlak renkleri, zengin desenleriyle ve muhteşem simetrisiyle dünyanın dört bir yanında görenleri büyülüyor. Farklı kültürlerin senteziyle oluşan mimari eserlerin genel evrensel özellikleri var.

İslam mimarisinin önemli eserleri, genellikle Müslümanların fethettiği topraklarda bulunuyor. Cezayir, Irak, Mısır ve Avrupa’da ise İspanya, Portekiz, İtalya ve Malta gibi ülkelerde göz kamaştırıcı eserler yer alıyor.

Bırakılan eserler sadece Müslümanların ibadet yeri camiler değil. Bunun dışında saraylar, kamu binaları, mezarlarda bile mimarinin izleri görülüyor.

Dünyada en çok bilinen İslami eserler ise Hindistan’da bulunan Tac Mahal, İspanya’nın Granada şehrinde bulunan Alhambra ve Cordoba şehrinde yer alan Kurtuba Cami, Kudüs’teki Kubbet-üs Sahra’dır.

İslam mimarisi için Caminin yapıtaşları: Minareler

11. yüzyıldan beri birden çok minareli yapılar dikkat çekiyor. Bunun örnekleri olarak Mimar Sinan’ın eserleri gösterilebilir.

Küçük pencerelerden oluşan kuleye benzer bir yapılardır. Çoğu camide bulunan minareler, müezzinlerin halkı ibadete çağırması içindir.

Minarelerin üst kısımları genellikle oyma ile zengin bir şekilde dekore edilir. İslam’ın simgesel yapılarıdır.

Hz. Muhammed zamanında, ezan sesi caminin çevresindeki en yüksek çatıdan yapılıyordu.

Görkemli kubbeler 

Rönesans dönemi eserleri nasıl kendini belli ediyorsa, İslami eserler de kendini bir özelliğiyle ön plana çıkarıyor: kubbeleriyle…

İslam mimarisi için Caminin iç dekorasyonunda kendini gösteren kubbeler, karmaşık geometrik desenlerle hayranlık uyandırıyor.

Bu mimari unsurun ilk örneği Kubbet-üs Sahra’dır. 16. yüzyılda altınla kaplanmış ahşap ile dolduruldu.

Muhteşem işlemeli kemerler

İslam mimarisinin bir diğer demirbaşı ise kemerlerdir. Hem girişte hem de iç mekanlarda kendini gösterir.

At nalı şeklindeki kemerler Fas mimarisinin en karakteristik özelliklerinden.

Dekoratif ayrıntılar ve işlemeler

İslam mimarisinin belki de en dikkat çeken unsuru süsleridir. Çoğunlukla iç mekanlara girildiğinde mimari dekorasyon göz kamaştırır, yerli yabancı turistleri büyüler.

Kaligrafik süslemeler, mücevher benzeri fayanslarla İslam mimarisinin muhteşem ayrıntısıdır.

Bu yazımızda islam mimarisi hakkında faydalı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık.Müslüman topraklarında inşa edilen islam mimarlığı yapıları ve mimari eserleri incelendiğinde kültür faktörünün önemli yansımalarına da şahit olursunuz.

İslam mimarisi hakkında ne düşünüyor sunuz? Bu yazıda saymadığım ya da eksik kaldığını düşündüğünüz kısımlar neler? İslam mimarlığı sizce modern mimarinin önüne geçebilir mi?

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Mimari projelerde en fazla kullanılan mesleki tabirler ve anlamları

Güncelleme:

Tarih:

Mimari projelerde kullanılan bazı tabirler ve anlamlarını sizler için 20 maddede bir araya getirdik.

Mimari projeler ve tabirlerine ilişkin farklı kullanımlar ya da bazı alışkanlıklar elbette vardır belki ama burada listelediğimiz 20 maddelik listede yer alan tabirler sıklıkla kullanılan ya da mimari proje geliştirici değilseniz bile oldukça faydalı olacak nitelikte bilgilerdir.

İşte mimari projelerdeki tabirler ve anlamları;

20.) Kırmızı kot
Kırmızı kot, imar planında gösterilen yolun gerekli hesaplar yapıldıktan sonra kullanıma hazır halini ifade etmek için kullanılır.

19.) Açıklık
Yatay bir taşıyıcı yapı öğesinin dayanak noktaları arasındaki uzaklık; kiriş açıklığı; kirişin ankastre olduğu nokta ile boştaki ucu arasındaki uzaklık

18.) Sağır duvar
Pencere, kapı gibi boşluğu olmayan duvar

17.) Yaka
1. Çatıda, baca kenarında etek parçasını tutturmakta kullanılan maden (çinko,bakır vb.) şerit.
2. Oluğun, saçak kenarında örtü kaplamasına oturan ve boydan boya giden şerit halindeki parçası

16.) Akaç
1. birikmiş suları akıtmaya yarayan boru, oluk ve benzeri araç
2.temel düzeyindeki suları toplayıp yapıların uzağına akıtan yer altı su borusu.

15.) Çekme kat
Bir binanın son katı üzerine yapılan, cepheden geriye çekilmiş kat, teras katı

14.) Asansör yuvası
Asansörün ve karşı ağırlığın, içinde inip çıktıkları boşluk

13.) Yararlı alan
Bir binanın tümünün yada bir bölümünün, duvarları katılmaksızın hesaplanan kullanılabilir alan

12.) Boyunduruk
1. Ahşap veya çelik yapıda iki dikme arasına yatay olarak konulan ve böylece dikmelerin açılmasını yada yaklaşmasını önleyen ahşap yada çelik atkı.
2. Bir ahşap döşemenin kirişlerini birbirine bağlamak üzere aralarına yerleştirilen küçük kiriş parçalarından her biri.

11.) Alın duvarı
Bir beşik çatıda damlalık aşığının yanında giden duvar parçası.Alın duvarı merteklere dik doğrultudadır

10.) Göğüsleme
Bir aşığın veya ahşap kirişin yükünü alıp bir düşey taşıyıcıya ileten eğik basınç çubuğu.Çatıda göğüslemeler aşık açıklıklarını azalttıkları gibi çatının uzunluğu doğrultusunda rijitliği de sağlarlar

9.) İstikamet rölevesi
Belediyece verilen, plandaki yapılaşma doğrultusunu gösterir

8.) Konsol
1.Bir çıkmayı alttan destekleyen S şeklinde iki ters kıvrımlı taş destek.
2. Yalnızca bir yanındaki mesnet tarafından taşınan,diğer kısımları boşlukta olan yatay yapı öğesi; konsol kiriş, konsol döşeme

7.) Kör döşeme
Ahşap parke kaplamanın altına, düşük nitelikli tahtalarla yapılan ve kadronlara çakılan döşeme

6.) Mahal Listesi
Bir yapının çeşitli hacimlerini alan (m2 ), çevre (mt.) gibi ölçülerini ve bu yerlerde kullanılacak gereçleri gösteren çizelge

5.) Mahal Numarası
Bir yapının keşfinde kullanılmak üzere planlarda her hacme ayrı ayrı yazılan numara. Bu numaralar genellikle, B01, B02, … zemin katlarda Z01, Z02, … Zn üstteki katlarda da ilk rakam kat numarasını göstermek üzere 101, 201, 301 şeklinde verilirler. Birbirinin aynı olan hacimlere aynı numaralar verilir.

Mahal numaraları kesim mimari projeler ile uygulama projelerinde gösterilir

4.) Ara kat
Bir binada genellikle zemin katı ile birinci kat arsına yapılan çoğu basık tavanlı,altı kapalı yarım kat

3.) Avan proje
Gerçekleştirilecek bir yapı konusundaki ilk düşünceleri plan, kesit ve görünüşlerle belirtildiği öneri projesi; önproje. Avan proje aynı konunun ayrı birkaç çözümünü göstermek üzere birden çok proje halinde de düzenlenebilir

2.) Perde duvar
Çelik,betonarme gibi taşıyıcı öğeler arsında kalın taşıyıcı olmayan,ince duvar,bölme

1.) Oturma
Bir yapının, altındaki zeminin hareketi veya sıkışması dolası ile aşağı doğru hareketi. Yapının çeşitli bölümlerindeki oturmalar çok farklı olmadıkça bu tehlikeli olmaz.büyük yapılardaki genleşme derzleri,oturmadan meydana gelebilecek tehlikeyi ortadan kaldırmakta da yararlı olurlar

Bu yazımızda mimari projelerde sıklıkla kullanılan tabirler ve anlamlarını paylaştık.Sizin de listeye eklemek istedikleriniz olursa aşağıdaki yorum kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Son olarak bu yazıyı belirli aralıklarla güncellemeye devam edeceğim, sürekli güncel nitelikte bir yazı ya da mimari sözlük olarak ta düşünebilirsiniz.

Devamını oku