Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Yangın merdiveni yapılması kaç kattan itibaren zorunludur?

Güncelleme:

Tarih:

Yangın merdiveni kaç katta zorunludur? Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği yapı yüksekliği 21.50’nin üzerindeki tüm binalarda normal merdivene ilave olarak yangın merdiveni yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği ise binanın bodrum katları ve son kat dahil tüm katlarını ifade eder.

Bu noktada çok fazla kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Yangın yönetmeliği yangın merdiveni yapmamak için yapı yüksekliği ile oynamak konusunda son derece katıdır.

Yangın merdiveni zorunlu mu? sorusunun yanıtı için tek kriter elbette yapı yüksekliği de değildir. Bu noktada hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıllarda öğrenci yurtları içinde çıkan canımızı son derece fazlaca yakan yangınlar ölümlere neden olmuştu. Bazı özellikli yapılar için yapı yüksekliği dikkate alınmaksızın tedbir amaçlı çift kaçış yönünde ikinci bir merdiveni tercih etmek planlamak gerekmektedir.

Bina dışında açık yangın merdiveni planlanabilir mi?

Sorunun yanıtı pek çok yapı için hayır. Çünkü yangın yönetmeliği madde 42’nin 3. bendine göre bina yüksekliği 21.50’den fazla olan yapılarda bina dışında açık yangın merdivenine müsade edilmez ibaresi yer alıyor. Bina yüksekliği tanımından binanın kot aldığı noktadan itibaren yüksekliği anlaşılmaktadır.

Çatı arasında piyes varsa çatı aralarının da yapı yüksekliğine dahil edileceğiyle ilgili bakanlık görüşü bulunmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak yangın merdiveninin tüm katlarda devam ettirilmesi zorunludur.

Yangın merdiveni dairesel olabilir mi? Sahanlık zorunlu mudur?

Yangın yönetmeliğinin yine ilgili maddelerin sahanlık düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilmekte olup döner merdiven ya da dairesel merdivenler için 9.50 metreden fazla olamayacağı belirtilmektedir.

Bir yapı , eğer tek bodrum kat ile yapı yüksekliği 21.50’yi geçiyorsa bodruma inen merdivenin ve bodrum katın yalıtılması durumunda yine yangın merdiveni yapılması zorunluluğu yoktur. Bkz: Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 48/2

Yangın merdiveni kaç katta zorunludur? Yangın güvenlik holü hangi durumlarda yapılmalıdır?

Hangi yapılarda yangın merdiveni gerekmektedir? Yangın merdivenine ilave olarak yangın güvenlik holü zorunluluğu ya da 2. yangın merdiveni ne zaman zorunludur? gibi sorulara özet – kısa ve net bilgileri ilgili yönetmeliğin ilgili maddelerini sıralayarak paylaştık;

 • Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.(madde 48 / 5. Fıkra – a bendi)
 • Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.(madde 48 5.fıkra b bendi)
 • Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir. (madde 48 / 5.fıkra c bendi)
 • Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.(madde 48 / 5. Fıkra ç bendi)

Yangın merdiveni hangi özelliklerde ve ölçülerde olmalıdır?

Yangın güvenlik holleri ve kaçış hollerinin yangına 120 dakika dayanıklı malzemeden yapılmış olması şarttır. Yangın yönetmeliği insanların can ve mal güvenliğini sağlayacak hemen her türlü tedbiri aslında yönetmelik maddelerinden ziyade bazı durumlarda insafa bırakmıştır.

Yangın merdivenlerinin genişliklerine ilişkin tüm yapı tiplerini ve yüksekliğini karşılayan bir yönetmelik maddesi malesef bulunmamaktadır. Ancak yüksek yapılarda 120 cm’den aşağı olamayacağı yönetmelikte kayıt altına alınmıştır. Ruhsat onayı veren tüm idareler her türlü yangın merdivenini en az 120 cm kol genişliğinde istemektedir. Basamaklar için 27 cm genişlik koşulu bulunmaktadır.

Bunların kesinlikle yönetmeliğin eksiklerinden kaynaklandığı yorumlanmadan tedbir amaçlı sağlıklı yapılar tasarlamak için mimarlar ve konut geliştiriciler tarafından art niyete dönüştürülmemesi gerekmektedir.

Bu arada yukarıda yönetmelik maddelerimiz ve genel kriterler göz önüne alındığında yurtdışında yüksek katlı binalarda da bina dışında açık yangın merdivenine nasıl izin veriliyor gerçekten anlayabilmiş değilim. Yangın yönetmelikleri yurtdışında daha katı diye biliyordum ama  yukarıdaki gibi örnek resimleri inceleyince gerçekten şaşırdım doğrusu.

Yangın merdiveni kaç katta zorunludur? Yangın yönetmeliği güncel verilerine dayanarak tasarımcılar, proje geliştiriciler ve konut geliştiriciler ile bu alanlara merak duyan herkes için paylaştık. Yangın yönetmeliği hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce yeterli kontroller sağlanabiliyor mu? Yangın yönetmeliği sağlıklı uygulanabiliyor mu?

 

Reklam
1 Yorum

1 Yorum

 1. Wuubi

  12/05/2018 paylaşım zamanı 23:08

  Türkiye’de bu kuralın katı bir şekilde uygulanması gerekiyor bence. Malum bina yangınları çok fazla görülen bir durum ülkemizde ve bu sebeple çok fazla yaralanma, ölüm oluyor.

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

Güncelleme:

Tarih:

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Elektrik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Makine mühendisleri ve tekniklerler şantiye şefi olabilir mi? Şantiye şefi yönetmeliği üzerinden sizlerle bu konuyu özetle paylaştık.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Bu sorunun yanıtı kısa ve net ”evet”. Olabilir. Sebebi Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında yönetmelik gereğince yapım işinin niteliğine göre şantiye şefleri mimar ve mühendis olabilir deniliyor.

Teknikerler konusunda şuan yönetmelikte bir engel bulunmamasına karşın yapı ruhsat sistemi MAKS’ta inşaat teknikerleri şantiye şefi olabilir mi? sorusuna hayır yanıtı alıyoruz.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

elektrik-elektronik-muhendisleri-santiye-sefi-olabilir-mi

Bazı idareler yönetmelikteki ”yapım işinin niteliğine göre” kavramına istinaden elektrik elektronik mühendislerini ya da makine mühendislerini ya da elektrik mühendislerini normal betonarme inşaatlar için şef olarak kabul etmemektedir.

Yapım işinin niteliği eğer bir trafo binası ya da server merkezi gibi niteliksel bir yapıysa elektronik mühendisleri ya da makine mühendisleri şantiye şefi olabilir şeklinde yorumlanırken, normal inşaatlar için bu yorumu kullanmaktadırlar. (Şimdi niteliksel iş tanımlamam ile dalga geçenleriniz de olur (: )

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Sorusunun yanıtı MAKS‘ta bu meslekten kişilerin şantiye şefliği ile alakalı seçilebilir olmasından kaynaklı olabiliyorlar diyebiliriz.

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Mimari akustik raporu nedir? Hangi projelerde zorunludur?

Güncelleme:

Tarih:

Mimari akustik raporu her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik – resim – diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

Mimari akustik raporu 31 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği standartları belirlenen bir teknik dökümandır. 1 Haziran 2018 Tarihinden sonra yapı ruhsatlarına ek idarelere sunulması gereken dökümanlar arasında bulunduğundan bu konuya değinmek istedik.

Bu yazımızda Gürültü Yönetmeliği hakkında da kısa notlara değineceğiz. Öte yandan Gürültü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında da önemli noktaların altını çizeceğiz.

Mimari akustik raporu hangi yapılarda gerekmektedir?

Mimari akustik raporu hangi yapılar için hazırlanmalıdır? Bu raporu kimler düzenlemektedir? Hangi esaslara göre kontrol edilmektedir? Bu gibi soruların yanıtları da bu bağlamda oldukça önemlidir.

Şöyle düşünün, bir eviniz var ve hemen herkesin başına gelmiştir, üst komşudaki akıllı uslu çocuklar tam da siz uyuyacakken oyun oynayası tutar ve o her zıpladıkça beyin damarlarınızda genişlemelere neden olur (!) .Bu kimsenin istemeyeceği bir durum. Yani bu gibi gürültü önleyici tedbirlerin bir standartizasyona kavuşması, insanların huzuruna ve sağlıklı  – konforlu yaşam alanlarına kavuşması adına geliştirilen bu yönetmelik gerek Avrupa Birliği Standarlarına uyum çabaları, gerekse de daha yaşanabilir çevreler bağlamında son derece önem arzetmektedir.

İşin diğer bir boyutu ise her sermaye sahibinin müteahhitlik yapmak için kolları sıvamasının önüne geçmek adına da son derece elzem bir durum.

Gelelim nasıl hazırlanacağı sorusuna ve hangi yapılarda gerekeceğine..

Mimari akustik rapor içerisinde hangi bilgiler yer almaktadır?

Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde;  mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır;

 • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar
 • Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar
 • Tablo 2.1 de verilen birden fazla işlev içeren binalar
 • Konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar

Şimdilik akustik rapor örneği paylaşamayacağız ama bir kaç gün içerisinde mimarihaber.net farkıyla mimari akustik rapor sorusuna akustik rapor hazırlayan firmalar için önemli faydalar sağlayabilecek güzel bir powerpoint sunumunu da buradan sizlerle paylaşıyor olacağız. Yapı akustiği ders notları , akustik ders notları mimarlık ya da mühendislik alanında da faydalı dökümanları ücretsiz şekilde bu başlık altından paylaşıyor olacağız.

Yorumlarınızla buraları şenlendirin (:

 

Devamını oku
ReklamReklam