Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Yangın merdiveni yapılması kaç kattan itibaren zorunludur?

Güncelleme:

Tarih:

Yangın merdiveni kaç katta zorunludur? Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği yapı yüksekliği 21.50’nin üzerindeki tüm binalarda normal merdivene ilave olarak yangın merdiveni yapılması zorunludur. Yapı yüksekliği ise binanın bodrum katları ve son kat dahil tüm katlarını ifade eder.

Bu noktada çok fazla kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Yangın yönetmeliği yangın merdiveni yapmamak için yapı yüksekliği ile oynamak konusunda son derece katıdır.

Yangın merdiveni zorunlu mu? sorusunun yanıtı için tek kriter elbette yapı yüksekliği de değildir. Bu noktada hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıllarda öğrenci yurtları içinde çıkan canımızı son derece fazlaca yakan yangınlar ölümlere neden olmuştu. Bazı özellikli yapılar için yapı yüksekliği dikkate alınmaksızın tedbir amaçlı çift kaçış yönünde ikinci bir merdiveni tercih etmek planlamak gerekmektedir.

Bina dışında açık yangın merdiveni planlanabilir mi?

Sorunun yanıtı pek çok yapı için hayır. Çünkü yangın yönetmeliği madde 42’nin 3. bendine göre bina yüksekliği 21.50’den fazla olan yapılarda bina dışında açık yangın merdivenine müsade edilmez ibaresi yer alıyor. Bina yüksekliği tanımından binanın kot aldığı noktadan itibaren yüksekliği anlaşılmaktadır.

Çatı arasında piyes varsa çatı aralarının da yapı yüksekliğine dahil edileceğiyle ilgili bakanlık görüşü bulunmaktadır. Ayrıca bunlara ilave olarak yangın merdiveninin tüm katlarda devam ettirilmesi zorunludur.

Yangın merdiveni dairesel olabilir mi? Sahanlık zorunlu mudur?

Yangın yönetmeliğinin yine ilgili maddelerin sahanlık düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilmekte olup döner merdiven ya da dairesel merdivenler için 9.50 metreden fazla olamayacağı belirtilmektedir.

Bir yapı , eğer tek bodrum kat ile yapı yüksekliği 21.50’yi geçiyorsa bodruma inen merdivenin ve bodrum katın yalıtılması durumunda yine yangın merdiveni yapılması zorunluluğu yoktur. Bkz: Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik 48/2

Yangın merdiveni kaç katta zorunludur? Yangın güvenlik holü hangi durumlarda yapılmalıdır?

Hangi yapılarda yangın merdiveni gerekmektedir? Yangın merdivenine ilave olarak yangın güvenlik holü zorunluluğu ya da 2. yangın merdiveni ne zaman zorunludur? gibi sorulara özet – kısa ve net bilgileri ilgili yönetmeliğin ilgili maddelerini sıralayarak paylaştık;

 • Yapı yüksekliği 21.50 m’nin altındaki konutlarda korunumsuz normal merdiven kaçış yolu olarak kabul edilir ve ikinci çıkış aranmaz.(madde 48 / 5. Fıkra – a bendi)
 • Yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla ve 30.50 m’den az olan konutlarda, en az 2 merdiven düzenlenmesi, merdivenlerden en az birisinin korunumlu olması ve her daireden 2 merdivene de ulaşılması gerekir.(madde 48 5.fıkra b bendi)
 • Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla ve 51.50 m’den az olan konutlarda, birbirlerine alternatif, her ikisi de korunumlu ve en az birinde yangın güvenlik holü düzenlenmiş veya basınçlandırma uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması mecburidir. Kattaki konutların her birinin içinden bir yangın güvenlik holünden geçilerek yangın merdivenine ulaşılıyor ise binanın genel merdiveninin korunumlu olması gerekli değildir. (madde 48 / 5.fıkra c bendi)
 • Yapı yüksekliği 51.50 m’den yüksek olan konutlarda, birbirlerine alternatif ve yangın güvenlik holü olan ve basınçlandırılan en az 2 kaçış merdiveni yapılması şarttır.(madde 48 / 5. Fıkra ç bendi)

Yangın merdiveni hangi özelliklerde ve ölçülerde olmalıdır?

Yangın güvenlik holleri ve kaçış hollerinin yangına 120 dakika dayanıklı malzemeden yapılmış olması şarttır. Yangın yönetmeliği insanların can ve mal güvenliğini sağlayacak hemen her türlü tedbiri aslında yönetmelik maddelerinden ziyade bazı durumlarda insafa bırakmıştır.

Yangın merdivenlerinin genişliklerine ilişkin tüm yapı tiplerini ve yüksekliğini karşılayan bir yönetmelik maddesi malesef bulunmamaktadır. Ancak yüksek yapılarda 120 cm’den aşağı olamayacağı yönetmelikte kayıt altına alınmıştır. Ruhsat onayı veren tüm idareler her türlü yangın merdivenini en az 120 cm kol genişliğinde istemektedir. Basamaklar için 27 cm genişlik koşulu bulunmaktadır.

Bunların kesinlikle yönetmeliğin eksiklerinden kaynaklandığı yorumlanmadan tedbir amaçlı sağlıklı yapılar tasarlamak için mimarlar ve konut geliştiriciler tarafından art niyete dönüştürülmemesi gerekmektedir.

Bu arada yukarıda yönetmelik maddelerimiz ve genel kriterler göz önüne alındığında yurtdışında yüksek katlı binalarda da bina dışında açık yangın merdivenine nasıl izin veriliyor gerçekten anlayabilmiş değilim. Yangın yönetmelikleri yurtdışında daha katı diye biliyordum ama  yukarıdaki gibi örnek resimleri inceleyince gerçekten şaşırdım doğrusu.

Yangın merdiveni kaç katta zorunludur? Yangın yönetmeliği güncel verilerine dayanarak tasarımcılar, proje geliştiriciler ve konut geliştiriciler ile bu alanlara merak duyan herkes için paylaştık. Yangın yönetmeliği hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizce yeterli kontroller sağlanabiliyor mu? Yangın yönetmeliği sağlıklı uygulanabiliyor mu?

 

Devamını oku
Reklam
1 Yorum

1 Yorum

 1. Wuubi

  12/05/2018 paylaşım zamanı 23:08

  Türkiye’de bu kuralın katı bir şekilde uygulanması gerekiyor bence. Malum bina yangınları çok fazla görülen bir durum ülkemizde ve bu sebeple çok fazla yaralanma, ölüm oluyor.

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Mimari projelerde net ve brüt alan hesabı [resimli anlatım]

Güncelleme:

Tarih:

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır? Mimari projelerdeki Bağımsız bölüm tablosu üzerinde yer alan satır ve sütunlarda her bağımsız bölüm için ayrı ayrı net ve brüt alan bilgileri yer almaktadır.

Projelerin çoğunda mimarlar tarafından çok önem verilmediği sanılan bu tablolardaki verilerin doğru hesaplanması kat mülkiyeti, konut daire satışı gibi konularda hassasiyet arzetmektedir.

İşin yoruma açık kısmı pek olmasa da net alan brüt alan nasıl hesaplanır? sorusu için kafaları karıştırabilecek mevzular yer almaktadır.

İmar yönetmeliği net ve brüt alanlar için ne diyor?

2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ‘nin tanımlar kısmının ilk bölümünde bağımsız bölüm hakkında ‘kat mülkiyetine konu bölümlerden bahsedilir.

Yine tanımlardan yola çıkarak alan hesabı için referans kabul edeceğimiz bilgileri aşağıda paylaştık. Daha kolay anlaşılabilmesi için yönetmelik maddelerini her zaman olduğu gibi açıklayarak verdik. Merak edenler ve doğruluğunu teyit etmek isteyenler ile maddenin orjinal halini görmek isteyenler başbakanlık mevzuat sitesi ziyaret edilebilir.

Bağımsız bölüm net alanı nedir?

net alan brüt alan hesabı nasıl yapılır

Yukarıdaki proje, Genyap’ın kağıthane’deki Oxygen projesi kat planı katta 5 adet 2+1 daire planı örneğidir.

Net alan, içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alana verilen isimdir.

Bu tanıma göre aşağıdakiler net alana dahil edilmezler;

 • kapı ve pencere eşikleri,
 • 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları,
 • odalardaki / mahallerdeki kolon dişleri,
 • duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar,
 • bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları,
 • tesisat odaları,
 • merdivenlerin altlarında kalan 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler,
 • Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları
 • kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar
 • aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar
 • Ve son olarak tabi ki ortak alanlar net alana dahil edilmemektedir.

Hadi yukarıdakiler neyse de net alana dahil edilmeyen alanlardan aşağıda sayılanlar pek çok proje geliştiriciye oldukça ilginç gelmekte ve pek çok istem dışı yanlış uygulamaya da sebebiyet vermektedir.

 • tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi net alana dâhil edilmez.

Net alana dahil edilen mahaller, net alana dahil edilmeyen mahaller ve net alan tanımını böylece paylaşmış olduk. Bunlara ilave olarak net alan için eğer bağımsız bölümün çatı arasında ya da yapının farklı katlarında bulunan parçaları da varsa bu alanlar bağımsız bölüm net alanı içerisinde değerlendirilir.

Konutlarda net alan hesabı nasıl yapılır?

mimari-proje-uzerinden-net-alan-hesabi-nasil-yapilir

Gördüğünüz üzere 2 oda 1 salon bir konut projesinin planı yukarıdaki ekran görüntüsündedir. Net alan hesabı yaparken daha önce odalardaki kolon dişleri, budaklar ve kapı eşikleri olmaksızın polyline çizdik.

Sonrasında bu polyline ile çizdiğimiz kapalı alanların kaç metrekare olduğunu autocad’e sorduk. O da bize yukarıdaki resimde sol alt kısımdaki kırmızı ile işaretlediğim alandan yanıt verdi; 52.52 m2 olarak. Yani yukarıdaki apartman konut projesi için net alan 52.52 metrekare oldu.

Net metrekareye balkon dahil mi? sorusunun yanıtı tabi ki hayır olacaktır. Sebebi yukarıda net alana dahil edilmeyen kullanımlar içerisinde balkon’un yer almasıdır.

Bağımsız bölüm brüt alanı nedir?

Bağımsız bölüm brüt alanı; Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alana verilen isimdir.

Daire brüt alanı hesaplanırken imar yönetmeliğinin yine tanımlar kısmında belirtildiği üzere bağımsız bölüm dış konturu ortak duvarların ortası, dış duvarların dışından ölçülür. Hemen bir resimle örnekleyelim.

bagimsiz-bolum-brut-alani-hesabi

Yukarıdaki görselde ise yine net alanını hesapladığım dairenin brüt alan hesaplaması için çizdiğim polyline görülebilir. Bu polyline ortak duvarlar (komşu dairenin 20 cm duvarının 10 cm’lik payı, kat holünün duvar orta aksı ve dış duvarların dışı şeklinde) alındı.

Yani resmin sol alt kısmından total area‘da yazan bilgiye göre bu dairenin brüt alanı göreceğiniz üzere 60.75 metrekare çıktı.

Tabi bu daireye ait bodrumda ve çatıda eklenti şeklinde düzenlenen kiler vs. yoksa bağımsız bölüm toplam brüt alanı da 60.75 m2’dir. Eğer eklentisi varsa bu alana eklentinin aynı şekilde dış duvarların dışı, ortak duvarların ortası şeklinde hesaplanan brüt alanı da ilave edilir.

Ancak bağımsız bölüm tablosunda eğer eklentili bir proje üzerinde çalışıyorsanız;

 • Bağımsız bölüm net alanı,
 • bağımsız bölüm eklenti net alanı,
 • bağımsız bölüm toplam net alanı (eklentinin net alanıyla birlikte) ,
 • bağımsız bölüm brüt alanı,
 • eklenti brüt alanı,
 • bağımsız bölüm toplam brüt alanı (eklentinin brüt alanının da ilave edilmiş hali) ,

Ayrı ayrı gösterilmesinde yarar var. Son olarak ortak alanlar bağımsız bölüm alanına dahil mi? sorusuna yanıt vererek örnek tablo ile konuyu netleştirelim.

Yönetmelikte bağımsız bölüm genel brüt alanı diye ilave bir tanımlama daha var. İşte bu tanıma göre bağımsız bölüm toplam brüt alanına ortak alanlardan düşen payın ilave edilmesiyle bulunan alandır genel brüt alan.

Özellikle daire satın alırken, konut sigortasında ya da kat mülkiyeti gibi konularda karıştırılmaması gereken tanımlamalardır. Hiç bilmeyenler için son derece karmaşık gelebilecek konulardan olan bu mevzuları yazımızda son derece anlaşılır şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum.

Peki bir daireye ortak alanlardan düşen pay nasıl hesaplanır?

alan hesabı için örnek kat planı

Yukarıdaki fotoğraf, 3+1 Daire kat planı modellemesi örneğidir.

Toplam inşaat alanından , daire brüt alanları çıkarıldığında kalan alan ,ortak alandır. Bu alanın toplam bağımsız bölüm sayısına  (daire sayısına) bölünmesiyle bulunan alan ise daireye düşen ortak alan miktarıdır. Bu aslında yanlış bir pay şeklidir.

Şöyle ki, eğer bir apartman projesinde 3+1 150 metrekare , 5+1 450 metrekarelik dairelerin ve 1+1 50 metrekarelik bir dairenin bulunduğunu düşünün. Toplam ortak alanı nasıl olur da eşit şekilde paylaştırabilir siniz ki?

İşte bu noktada müşterek alan payı hesabı devreye girecektir. Ya da ortak alan payı hesabı her bağımsız bölüme düşen ortak alan miktarını hesaplamak için kullanılır. İlave bir not olarak şu yazıda; müşterek alan payı hesabı nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulabileceğiniz detaylı açıklamaları paylaşmıştık.

Çok özet şekilde yeniden söyleyecek olursak; toplam ortak alan / ortak alansız inşaat alanı işleminin sonucu ile toplam brüt alanın çarpımı o daireye ortak alanlardan düşen payın bulunması için kullanılır.

Net alandan brüt alan nasıl hesaplanır? ya da brüt m2 den net m2 hesaplama konuları kesinlikle tek bir çarpan ile bulmak yanlış olacaktır. Yani net alanı 100 metrekare olan bir daire brüt olarak 150 metrekare de olabilir, 200 metrekare de.. Tersi de doğrudur, brüt alanı 250 metrekare olan bir bağımsız bölümün net alanı 50 metrekare de olabilir. Yani net alandan brüt alan bulma vs. konuları internette rastladıysanız dalga geçebilirsiniz, çünkü kesinlikle doğru değildir.

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır, net ve brüt alanlar hakkında sanıyorum temel düzeyden master boyutlarına kadar geniş bir spektrumda yanıt verdik. Mimarihaber’de yer alan bunun gibi mega yazıları kaçırmamak için bizi takip edin. Sorularınız için yorum kısmını ya da soru – cevap sayfamızı da kullanabilirsiniz.

 

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Ücretsiz indirilebilecek 296 adet dwg mimari detay çizimi

Güncelleme:

Tarih:

Mimari detay çizimleri dwg formatında indirerek kendi detaylarınızı geliştirebilir, tasarımlarınızda yol gösterici olarak kullanabilirsiniz.

İndirilebilir içeriklerimizi paylaşmak için geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz Çizimİndir sitesi üzerinden hemen her gün yüzlerce güncel çizime hiç bir ücret ödemeksizin ve üye olmanıza bile gerek kalmadan pek çok dwg mimari detay çizimleri ve materyale ulaşabilirsiniz.

Betonarme sistem detayı dwg ‘den tutun, 1/20 detay çizimleri ve sandviç panel çatı detayı dwg gibi pek çok özellikli mimari detay çizimi için çizimindir.mimarihaber.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi en son eklenen mimari detay çizimleri dwg dosyalarını sizlerle paylaşalım.

mimari-detay-cizimleri

Mimari detay çizimlerine bir mimar neden ihtiyaç duyabilir?

Bu sorunun çok fazla yanıtı var. Mimarlar sadece çizim yapan robotlar olmadığından, araştırmak, yeni şeyler keşfederek belki yeni bir ilham ve fikrin uygulanması adına daha önce yapılmış şeyleri incelemek isteyebilir.

Bu gibi durumlarda örnek çizimler incelemek, daha önce yapılan uygulamaların özellikle de kullanıcı memnuniyeti ve fonksiyonellik gibi kavramların devreye girdiği başarılı işler hep tekrarlanmak ister.

Üniversite dönemlerinde bir hocamın sözünü hiç unutmam ben şahsen..

Bazen bir pencere detayı için günlerimi aylarımı verdiğimi bile hatırlarım..Projelerin içerisinde en sonda üvey evlat gibi duran o çocuklar aslında uygulanma aşamasında en kilit role bürünürler ve işin en trajik yanı mimari projelerde nöbetçi golcü rolünde olmalarına rağmen hiç küsmezler..Taklit edilmeyi de taklit etmeyi de çok severler..

Düşünsenize, hocamız bir detay çizimi için nasıl bir romantizm yaşamış. Bazı günümüz mimarları gerek vakit yetersizliği gerekse de nakit yetersizliği’nden (: detay paftalarını çizimin en sonuna proje kalın ve gösterişli dursun diye yerleştirmekte.Her ne hikmetse, o detaylar tüm projelerde aynı.. Yorum sizin, bilemiyorum.

Neyse şimdi lafı daha fazla uzatmadan hocamın söylediği gibi kendi çizimlerinizde kullanmak veya belki de sadece indirerek incelemek için bu detayları sizinle paylaşalım.

225 Adet mimari detay çizimi dwg – Çizim indir

Ücretsiz indirebileceğiniz mimari detay çizimleri içerisinde güncel konut projelerinin detayları yer almaktadır.

Cephe çizimleri kesitlere nazaran çok daha fazla görsel ağırlıkta olsa da , bazı cepheler için nokta detayları vermek uygulama safhası için son derece önemlidir. Cephe detayı dwg dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çizimindir sitesi üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Cephe kesit detayı dwg indir – Çizim indir

Cephe çizimi için detay paftasında neler olmalıdır? Detay çizimi dwg indir şeklinde arattırdığınızda son derece güncelliğini yitirmiş çizimlere ulaşırsınız.

Çatılar ve çatı detayları bazen karmaşık hale gelebilir.Bu gibi durumlarda detay çözümleri özellikle de uygulama safhasında büyük problemlerin önüne geçebilmektedir.Yine çizimindir sitesi üzerinden Mimari detay çizimleri dwg formatında hiç bir ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Mimari çatı detayı çizimleri (25 adet dwg) – Çizim indir

Çatı detayları yalıtım örtüsü, membran tabakası, mertekler, dişler ve budaklar gibi ufak tefek detaylar can sıkıcı olabilmektedir.Bu noktada yeni çözümler geliştirebilmenin diğer bir yolu başka detaylar üzerinden yola çıkarak kendi detaylarınızı geliştirmekten geçer.

Özellikle de İç mekan detay çizimleri dwg formatında bulmak pek kolay değil. İşte tam da bu noktada aşağıdaki mutfak detay çizimleri işinize yarayabilir.

Mutfak detay çizimi dwg formatında – Çizim indir

Mutfak mekanına yönelik detayların ıslak hacim çizimlerinde dikkat edilmesi gereken ince hususları barındırdığını söylemekte yarar var.Paylaştığımız bu detayda plan, kesit ve görünüş nezdinde mutfak mekanında bulunması gereken temel çizimler yer almaktadır.

Devamını oku
ReklamReklam