Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Nasıl müteahhit olunur? (Adım adım müteahhit olma rehberi)

Güncelleme:

Tarih:

Nasıl müteahhit olunur ve müteahhitler ne kadar kazanır gibi sorulara ilave olarak müteahhit olmak için ne kadar sermaye gerekir sorularına yanıt aradık.

Müteahhit bürokratik ağızla söyleyecek olursam, bir yapım işini sözleşme ile kat karşılığı proje ve resmi başvuru şeklinin gerektireceği dökümanlar ile gerçekleştiren ya da tamamen kendi inşai faliyetleri için aşağıda sizlerle paylaştığımız başvuru evraklarını tamamlayarak hayata geçiren meslek dalıdır.

Müteahhit projeleri hayata geçirerek yatırımından maksimum oranda geri dönüş elde etmeyi amaçlar. Bu nedenle dizilerde, filmlerde ve sosyal medya üzerinde esprili repliklere de altlık oluşturmaktadır.

Müteahhitliği salt sermayeye bağlamak oldukça yanlıştır. Yapılaşmanın , kentsel tasarımın ve siyasi otoritenin müteahhitlik mesleği için tehlikelere neden olabileceğini de bilmek gerekiyor.

Ucuz olsun diye, çok kazanayım diye yapılan yapılar ne kadar mimarlık eseri görüyorsunuz.

Müteahhit olmak için ne kadar sermaye gerekir?

müteahhitlikte sermaye miktarı

Türkiye’de yapı inşa etmek müteahhit ve diğer fenni sorumlular tarafından yapılmaktadır. Ancak her biri için özel iş ve işlemler gerekmektedir.

Aslında yapım işinin niteliğine ve ne tür bir müteahhitlik hizmeti vereceğine bağlı olarak müteahhitlikte sermaye gerekliliği konusu değişkenlik göstermektedir.

Müteahhit tipi 1) Sadece resmi ihalelere girebilmek için müteahhit olacaksanız aşırı yüksek sermayeye gerek yoktur. Çok büyük milyonluk ihalelere zaten iş bitirmeniz yetmeyeceğinden böyle söylüyorum.

Müteahhit tipi 2) Sadece başkalarının parasıyla müteahhitlik yapmak ta bu meslek için bir seçenektir. İnşaat tecrübeniz, deneyimleriniz ışığında birinin inşaat işini baştan sona sevk – takip ve idare edebilirsiniz. Bu müteahhitlik şeklinde sermayeniz olmasına gerek yoktur.

Müteahhit tipi 3) Arsalarınız, yüklü miktarda nakitiniz varsa kendi inşaatlarınızı yaparak müteahhitlik yapabilirsiniz. En fazla kazanan müteahhit tipi işte tam da budur. Özenilen, son model ciplerde gezen, yukarıda bahsi geçen müteahhit profili için bunu söylemek mümkün.

Müteahhit tipi 4) Kat karşılığı müteahhitlik kar oranları sanıldığı kadar değildir. Mal sahipleri bu konuda müteahhitlerin ciddi anlamda canını okuyor. Hele de köşe başı, merkezi konumlu cazibe niteliğinde arsaların müteahhitlerin baş döndürücü tekliflerine karşı koymakta direndiklerini fazlaca duyduğumuz bu dönemde.

Müteahhitlerin aylık geliri ne kadar? Müteahhitler ne kadar kazanır? gibi sorular da fazlaca merak edilenler arasında olduğundan bu anlamda sabit bir gelirden bahsetmekte yanlış olur.Ancak başarılı bir yatırımın neticesi olarak bir kaç yıllık maaşı tek seferde toplayabilirler.

Bir müteahhit bir binadan ne kadar kazanır?

müteahhit ne kadar kazanır

Toplam maliyetin en iyi ihtimalle %50 en kötü ihtimalle %20 – 25 bandında  kazanç elde ederler.. İşin niteliği, büyüklüğü ve devamlılığı ile biraz da şans gibi faktörlerle değişkenlik gösterir.

İlave bir parantez açarak Nato müteahhiti nedir? Nasıl nato müteahhiti olunur? gibi ütopik soruların da fazlaca merak edildiği düşünüldüğünde yukarıdaki 4 tipe sığmayan başka müteahhit karakterlerinin de olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda müteahhitlik çeşitleri ve sermaye – müteahhit kazançları konularında bilgileri paylaştık ancak müteahhitlik için sermaye dışında bazı koşulları da yerine getirmeniz gerekmekte olup bu gerekli evrakları ve dökümanları aşağıda sizler için paylaştık.

Müteahhit olmak için istenen belgeler nelerdir?

müteahhit olmak için gereken evraklar listesi

Bu maddeler geçici müteahhitlik için olup: (Toplam inşaat alanı 500 m2  Aşmayacak Şekilde ise)

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      Tapu Fotokopisi

4-      Tapunun hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5-      Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme. (Müdürlüğümüzden alınabilir)

6-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Ç.Ş. Müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 750.00 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

7-      Sahibi olduğunuz tapu belgenizle ilişkili 6306 sayılı Afet Riski (Kentsel Dönüşüm) Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanunu veya 5543 sayılı İskan Kanunundan faydalanabileceğinizi belirten  resmi belgenizin olması durumunda geçici müteahhitlik ücretinden muaf tutulmaktasınız.

Kendi adınıza müteahhitlik belgesi almak için gereken evraklar nelerdir?

müteahhit olmak için gerekenler

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2-      Kimlik Fotokopisi

3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2018 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

4-      Vergi Levhası Fotokopisi

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Ç.Ş. Müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Bir şirket kurarak müteahhit olmak istiyorsanız neler gerekli?

 1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

 2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2018 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )

6-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)

7-      Ortakların Kimlik Fotokopileri

8-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Çevre ve şehircilik il müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Adi ortaklık adı verilen ticari bir işletme olarak müteahhit olmak için gerekenler nelerdir?

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

4-      Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

6-      Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Eğer bir yapı kooperatifi için müteahhit olmak istiyorsanız gerekenler nelerdir?

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2018 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.)

8-     Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-     Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10-   Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Ç.Ş. Müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 1500 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Bu yazımızda nasıl müteahhit olunur sorusuna yanıt verdik. Gerek resmi ve bürokratik işlemler gerekse de resmi olmayan hatta izaha muhtaç bazı yorumlarla bunları destekledik. Sizce bir müteahhit nasıl olmalı? Yorum kısmından düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Devamını oku
Reklam
1 Yorum

1 Yorum

 1. Ersin

  12/05/2018 paylaşım zamanı 22:11

  Keşke herkes müteahhit olmasa sadece işini bilen olsa.. İşten anlamayan bile bu işi yapınca işin suyu çıkıyor ve sonuç itibarı ile çürük, işlevselliği olmayan binalar..

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Mimari projelerde net ve brüt alan hesabı [resimli anlatım]

Güncelleme:

Tarih:

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır? Mimari projelerdeki Bağımsız bölüm tablosu üzerinde yer alan satır ve sütunlarda her bağımsız bölüm için ayrı ayrı net ve brüt alan bilgileri yer almaktadır.

Projelerin çoğunda mimarlar tarafından çok önem verilmediği sanılan bu tablolardaki verilerin doğru hesaplanması kat mülkiyeti, konut daire satışı gibi konularda hassasiyet arzetmektedir.

İşin yoruma açık kısmı pek olmasa da net alan brüt alan nasıl hesaplanır? sorusu için kafaları karıştırabilecek mevzular yer almaktadır.

İmar yönetmeliği net ve brüt alanlar için ne diyor?

2018 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ‘nin tanımlar kısmının ilk bölümünde bağımsız bölüm hakkında ‘kat mülkiyetine konu bölümlerden bahsedilir.

Yine tanımlardan yola çıkarak alan hesabı için referans kabul edeceğimiz bilgileri aşağıda paylaştık. Daha kolay anlaşılabilmesi için yönetmelik maddelerini her zaman olduğu gibi açıklayarak verdik. Merak edenler ve doğruluğunu teyit etmek isteyenler ile maddenin orjinal halini görmek isteyenler başbakanlık mevzuat sitesi ziyaret edilebilir.

Bağımsız bölüm net alanı nedir?

net alan brüt alan hesabı nasıl yapılır

Yukarıdaki proje, Genyap’ın kağıthane’deki Oxygen projesi kat planı katta 5 adet 2+1 daire planı örneğidir.

Net alan, içerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alana verilen isimdir.

Bu tanıma göre aşağıdakiler net alana dahil edilmezler;

 • kapı ve pencere eşikleri,
 • 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları,
 • odalardaki / mahallerdeki kolon dişleri,
 • duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar,
 • bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları,
 • tesisat odaları,
 • merdivenlerin altlarında kalan 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler,
 • Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları
 • kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar
 • aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar
 • Ve son olarak tabi ki ortak alanlar net alana dahil edilmemektedir.

Hadi yukarıdakiler neyse de net alana dahil edilmeyen alanlardan aşağıda sayılanlar pek çok proje geliştiriciye oldukça ilginç gelmekte ve pek çok istem dışı yanlış uygulamaya da sebebiyet vermektedir.

 • tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi net alana dâhil edilmez.

Net alana dahil edilen mahaller, net alana dahil edilmeyen mahaller ve net alan tanımını böylece paylaşmış olduk. Bunlara ilave olarak net alan için eğer bağımsız bölümün çatı arasında ya da yapının farklı katlarında bulunan parçaları da varsa bu alanlar bağımsız bölüm net alanı içerisinde değerlendirilir.

Konutlarda net alan hesabı nasıl yapılır?

mimari-proje-uzerinden-net-alan-hesabi-nasil-yapilir

Gördüğünüz üzere 2 oda 1 salon bir konut projesinin planı yukarıdaki ekran görüntüsündedir. Net alan hesabı yaparken daha önce odalardaki kolon dişleri, budaklar ve kapı eşikleri olmaksızın polyline çizdik.

Sonrasında bu polyline ile çizdiğimiz kapalı alanların kaç metrekare olduğunu autocad’e sorduk. O da bize yukarıdaki resimde sol alt kısımdaki kırmızı ile işaretlediğim alandan yanıt verdi; 52.52 m2 olarak. Yani yukarıdaki apartman konut projesi için net alan 52.52 metrekare oldu.

Net metrekareye balkon dahil mi? sorusunun yanıtı tabi ki hayır olacaktır. Sebebi yukarıda net alana dahil edilmeyen kullanımlar içerisinde balkon’un yer almasıdır.

Bağımsız bölüm brüt alanı nedir?

Bağımsız bölüm brüt alanı; Şaftlar, ışıklıklar, hava bacaları, galeri boşlukları hariç, bağımsız bölümün dış konturlarının çevrelediği alana verilen isimdir.

Daire brüt alanı hesaplanırken imar yönetmeliğinin yine tanımlar kısmında belirtildiği üzere bağımsız bölüm dış konturu ortak duvarların ortası, dış duvarların dışından ölçülür. Hemen bir resimle örnekleyelim.

bagimsiz-bolum-brut-alani-hesabi

Yukarıdaki görselde ise yine net alanını hesapladığım dairenin brüt alan hesaplaması için çizdiğim polyline görülebilir. Bu polyline ortak duvarlar (komşu dairenin 20 cm duvarının 10 cm’lik payı, kat holünün duvar orta aksı ve dış duvarların dışı şeklinde) alındı.

Yani resmin sol alt kısmından total area‘da yazan bilgiye göre bu dairenin brüt alanı göreceğiniz üzere 60.75 metrekare çıktı.

Tabi bu daireye ait bodrumda ve çatıda eklenti şeklinde düzenlenen kiler vs. yoksa bağımsız bölüm toplam brüt alanı da 60.75 m2’dir. Eğer eklentisi varsa bu alana eklentinin aynı şekilde dış duvarların dışı, ortak duvarların ortası şeklinde hesaplanan brüt alanı da ilave edilir.

Ancak bağımsız bölüm tablosunda eğer eklentili bir proje üzerinde çalışıyorsanız;

 • Bağımsız bölüm net alanı,
 • bağımsız bölüm eklenti net alanı,
 • bağımsız bölüm toplam net alanı (eklentinin net alanıyla birlikte) ,
 • bağımsız bölüm brüt alanı,
 • eklenti brüt alanı,
 • bağımsız bölüm toplam brüt alanı (eklentinin brüt alanının da ilave edilmiş hali) ,

Ayrı ayrı gösterilmesinde yarar var. Son olarak ortak alanlar bağımsız bölüm alanına dahil mi? sorusuna yanıt vererek örnek tablo ile konuyu netleştirelim.

Yönetmelikte bağımsız bölüm genel brüt alanı diye ilave bir tanımlama daha var. İşte bu tanıma göre bağımsız bölüm toplam brüt alanına ortak alanlardan düşen payın ilave edilmesiyle bulunan alandır genel brüt alan.

Özellikle daire satın alırken, konut sigortasında ya da kat mülkiyeti gibi konularda karıştırılmaması gereken tanımlamalardır. Hiç bilmeyenler için son derece karmaşık gelebilecek konulardan olan bu mevzuları yazımızda son derece anlaşılır şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum.

Peki bir daireye ortak alanlardan düşen pay nasıl hesaplanır?

alan hesabı için örnek kat planı

Yukarıdaki fotoğraf, 3+1 Daire kat planı modellemesi örneğidir.

Toplam inşaat alanından , daire brüt alanları çıkarıldığında kalan alan ,ortak alandır. Bu alanın toplam bağımsız bölüm sayısına  (daire sayısına) bölünmesiyle bulunan alan ise daireye düşen ortak alan miktarıdır. Bu aslında yanlış bir pay şeklidir.

Şöyle ki, eğer bir apartman projesinde 3+1 150 metrekare , 5+1 450 metrekarelik dairelerin ve 1+1 50 metrekarelik bir dairenin bulunduğunu düşünün. Toplam ortak alanı nasıl olur da eşit şekilde paylaştırabilir siniz ki?

İşte bu noktada müşterek alan payı hesabı devreye girecektir. Ya da ortak alan payı hesabı her bağımsız bölüme düşen ortak alan miktarını hesaplamak için kullanılır. İlave bir not olarak şu yazıda; müşterek alan payı hesabı nasıl yapılır? sorusuna yanıt bulabileceğiniz detaylı açıklamaları paylaşmıştık.

Çok özet şekilde yeniden söyleyecek olursak; toplam ortak alan / ortak alansız inşaat alanı işleminin sonucu ile toplam brüt alanın çarpımı o daireye ortak alanlardan düşen payın bulunması için kullanılır.

Net alandan brüt alan nasıl hesaplanır? ya da brüt m2 den net m2 hesaplama konuları kesinlikle tek bir çarpan ile bulmak yanlış olacaktır. Yani net alanı 100 metrekare olan bir daire brüt olarak 150 metrekare de olabilir, 200 metrekare de.. Tersi de doğrudur, brüt alanı 250 metrekare olan bir bağımsız bölümün net alanı 50 metrekare de olabilir. Yani net alandan brüt alan bulma vs. konuları internette rastladıysanız dalga geçebilirsiniz, çünkü kesinlikle doğru değildir.

Net alan brüt alan nasıl hesaplanır, net ve brüt alanlar hakkında sanıyorum temel düzeyden master boyutlarına kadar geniş bir spektrumda yanıt verdik. Mimarihaber’de yer alan bunun gibi mega yazıları kaçırmamak için bizi takip edin. Sorularınız için yorum kısmını ya da soru – cevap sayfamızı da kullanabilirsiniz.

 

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Ücretsiz indirilebilecek 296 adet dwg mimari detay çizimi

Güncelleme:

Tarih:

Mimari detay çizimleri dwg formatında indirerek kendi detaylarınızı geliştirebilir, tasarımlarınızda yol gösterici olarak kullanabilirsiniz.

İndirilebilir içeriklerimizi paylaşmak için geçtiğimiz aylarda duyurduğumuz Çizimİndir sitesi üzerinden hemen her gün yüzlerce güncel çizime hiç bir ücret ödemeksizin ve üye olmanıza bile gerek kalmadan pek çok dwg mimari detay çizimleri ve materyale ulaşabilirsiniz.

Betonarme sistem detayı dwg ‘den tutun, 1/20 detay çizimleri ve sandviç panel çatı detayı dwg gibi pek çok özellikli mimari detay çizimi için çizimindir.mimarihaber.net sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Şimdi en son eklenen mimari detay çizimleri dwg dosyalarını sizlerle paylaşalım.

mimari-detay-cizimleri

Mimari detay çizimlerine bir mimar neden ihtiyaç duyabilir?

Bu sorunun çok fazla yanıtı var. Mimarlar sadece çizim yapan robotlar olmadığından, araştırmak, yeni şeyler keşfederek belki yeni bir ilham ve fikrin uygulanması adına daha önce yapılmış şeyleri incelemek isteyebilir.

Bu gibi durumlarda örnek çizimler incelemek, daha önce yapılan uygulamaların özellikle de kullanıcı memnuniyeti ve fonksiyonellik gibi kavramların devreye girdiği başarılı işler hep tekrarlanmak ister.

Üniversite dönemlerinde bir hocamın sözünü hiç unutmam ben şahsen..

Bazen bir pencere detayı için günlerimi aylarımı verdiğimi bile hatırlarım..Projelerin içerisinde en sonda üvey evlat gibi duran o çocuklar aslında uygulanma aşamasında en kilit role bürünürler ve işin en trajik yanı mimari projelerde nöbetçi golcü rolünde olmalarına rağmen hiç küsmezler..Taklit edilmeyi de taklit etmeyi de çok severler..

Düşünsenize, hocamız bir detay çizimi için nasıl bir romantizm yaşamış. Bazı günümüz mimarları gerek vakit yetersizliği gerekse de nakit yetersizliği’nden (: detay paftalarını çizimin en sonuna proje kalın ve gösterişli dursun diye yerleştirmekte.Her ne hikmetse, o detaylar tüm projelerde aynı.. Yorum sizin, bilemiyorum.

Neyse şimdi lafı daha fazla uzatmadan hocamın söylediği gibi kendi çizimlerinizde kullanmak veya belki de sadece indirerek incelemek için bu detayları sizinle paylaşalım.

225 Adet mimari detay çizimi dwg – Çizim indir

Ücretsiz indirebileceğiniz mimari detay çizimleri içerisinde güncel konut projelerinin detayları yer almaktadır.

Cephe çizimleri kesitlere nazaran çok daha fazla görsel ağırlıkta olsa da , bazı cepheler için nokta detayları vermek uygulama safhası için son derece önemlidir. Cephe detayı dwg dosyasını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak çizimindir sitesi üzerinden indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Cephe kesit detayı dwg indir – Çizim indir

Cephe çizimi için detay paftasında neler olmalıdır? Detay çizimi dwg indir şeklinde arattırdığınızda son derece güncelliğini yitirmiş çizimlere ulaşırsınız.

Çatılar ve çatı detayları bazen karmaşık hale gelebilir.Bu gibi durumlarda detay çözümleri özellikle de uygulama safhasında büyük problemlerin önüne geçebilmektedir.Yine çizimindir sitesi üzerinden Mimari detay çizimleri dwg formatında hiç bir ücret ödemeden indirebilirsiniz.

Mimari çatı detayı çizimleri (25 adet dwg) – Çizim indir

Çatı detayları yalıtım örtüsü, membran tabakası, mertekler, dişler ve budaklar gibi ufak tefek detaylar can sıkıcı olabilmektedir.Bu noktada yeni çözümler geliştirebilmenin diğer bir yolu başka detaylar üzerinden yola çıkarak kendi detaylarınızı geliştirmekten geçer.

Özellikle de İç mekan detay çizimleri dwg formatında bulmak pek kolay değil. İşte tam da bu noktada aşağıdaki mutfak detay çizimleri işinize yarayabilir.

Mutfak detay çizimi dwg formatında – Çizim indir

Mutfak mekanına yönelik detayların ıslak hacim çizimlerinde dikkat edilmesi gereken ince hususları barındırdığını söylemekte yarar var.Paylaştığımız bu detayda plan, kesit ve görünüş nezdinde mutfak mekanında bulunması gereken temel çizimler yer almaktadır.

Devamını oku
ReklamReklam