Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Nasıl müteahhit olunur? (Adım adım müteahhit olma rehberi)

Güncelleme:

Tarih:

Nasıl müteahhit olunur ve müteahhitler ne kadar kazanır gibi sorulara ilave olarak müteahhit olmak için ne kadar sermaye gerekir sorularına yanıt aradık.

Müteahhit bürokratik ağızla söyleyecek olursam, bir yapım işini sözleşme ile kat karşılığı proje ve resmi başvuru şeklinin gerektireceği dökümanlar ile gerçekleştiren ya da tamamen kendi inşai faliyetleri için aşağıda sizlerle paylaştığımız başvuru evraklarını tamamlayarak hayata geçiren meslek dalıdır.

Müteahhit projeleri hayata geçirerek yatırımından maksimum oranda geri dönüş elde etmeyi amaçlar. Bu nedenle dizilerde, filmlerde ve sosyal medya üzerinde esprili repliklere de altlık oluşturmaktadır.

Müteahhitliği salt sermayeye bağlamak oldukça yanlıştır. Yapılaşmanın , kentsel tasarımın ve siyasi otoritenin müteahhitlik mesleği için tehlikelere neden olabileceğini de bilmek gerekiyor.

Ucuz olsun diye, çok kazanayım diye yapılan yapılar ne kadar mimarlık eseri görüyorsunuz.

Müteahhit olmak için ne kadar sermaye gerekir?

müteahhitlikte sermaye miktarı

Türkiye’de yapı inşa etmek müteahhit ve diğer fenni sorumlular tarafından yapılmaktadır. Ancak her biri için özel iş ve işlemler gerekmektedir.

Aslında yapım işinin niteliğine ve ne tür bir müteahhitlik hizmeti vereceğine bağlı olarak müteahhitlikte sermaye gerekliliği konusu değişkenlik göstermektedir.

Müteahhit tipi 1) Sadece resmi ihalelere girebilmek için müteahhit olacaksanız aşırı yüksek sermayeye gerek yoktur. Çok büyük milyonluk ihalelere zaten iş bitirmeniz yetmeyeceğinden böyle söylüyorum.

Müteahhit tipi 2) Sadece başkalarının parasıyla müteahhitlik yapmak ta bu meslek için bir seçenektir. İnşaat tecrübeniz, deneyimleriniz ışığında birinin inşaat işini baştan sona sevk – takip ve idare edebilirsiniz. Bu müteahhitlik şeklinde sermayeniz olmasına gerek yoktur.

Müteahhit tipi 3) Arsalarınız, yüklü miktarda nakitiniz varsa kendi inşaatlarınızı yaparak müteahhitlik yapabilirsiniz. En fazla kazanan müteahhit tipi işte tam da budur. Özenilen, son model ciplerde gezen, yukarıda bahsi geçen müteahhit profili için bunu söylemek mümkün.

Müteahhit tipi 4) Kat karşılığı müteahhitlik kar oranları sanıldığı kadar değildir. Mal sahipleri bu konuda müteahhitlerin ciddi anlamda canını okuyor. Hele de köşe başı, merkezi konumlu cazibe niteliğinde arsaların müteahhitlerin baş döndürücü tekliflerine karşı koymakta direndiklerini fazlaca duyduğumuz bu dönemde.

Müteahhitlerin aylık geliri ne kadar? Müteahhitler ne kadar kazanır? gibi sorular da fazlaca merak edilenler arasında olduğundan bu anlamda sabit bir gelirden bahsetmekte yanlış olur.Ancak başarılı bir yatırımın neticesi olarak bir kaç yıllık maaşı tek seferde toplayabilirler.

Bir müteahhit bir binadan ne kadar kazanır?

müteahhit ne kadar kazanır

Toplam maliyetin en iyi ihtimalle %50 en kötü ihtimalle %20 – 25 bandında  kazanç elde ederler.. İşin niteliği, büyüklüğü ve devamlılığı ile biraz da şans gibi faktörlerle değişkenlik gösterir.

İlave bir parantez açarak Nato müteahhiti nedir? Nasıl nato müteahhiti olunur? gibi ütopik soruların da fazlaca merak edildiği düşünüldüğünde yukarıdaki 4 tipe sığmayan başka müteahhit karakterlerinin de olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda müteahhitlik çeşitleri ve sermaye – müteahhit kazançları konularında bilgileri paylaştık ancak müteahhitlik için sermaye dışında bazı koşulları da yerine getirmeniz gerekmekte olup bu gerekli evrakları ve dökümanları aşağıda sizler için paylaştık.

Müteahhit olmak için istenen belgeler nelerdir?

müteahhit olmak için gereken evraklar listesi

Bu maddeler geçici müteahhitlik için olup: (Toplam inşaat alanı 500 m2  Aşmayacak Şekilde ise)

1-      Kimlik Fotokopisi

2-      Başvuru Formu. (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      Tapu Fotokopisi

4-      Tapunun hisseli olması durumunda noter onaylı muvafakatname.

5-      Geçici Müteahhitlik Yetki Belgesi Numarasının Kullanımına İlişkin Bilgilendirme. (Müdürlüğümüzden alınabilir)

6-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Ç.Ş. Müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 750.00 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

7-      Sahibi olduğunuz tapu belgenizle ilişkili 6306 sayılı Afet Riski (Kentsel Dönüşüm) Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Kanunu veya 5543 sayılı İskan Kanunundan faydalanabileceğinizi belirten  resmi belgenizin olması durumunda geçici müteahhitlik ücretinden muaf tutulmaktasınız.

Kendi adınıza müteahhitlik belgesi almak için gereken evraklar nelerdir?

müteahhit olmak için gerekenler

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

2-      Kimlik Fotokopisi

3-      Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2018 yılı içinde alınmış olacak. (Faaliyet alanında inşaat ile ilgili kodlar bulunacaktır)

4-      Vergi Levhası Fotokopisi

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Ç.Ş. Müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Bir şirket kurarak müteahhit olmak istiyorsanız neler gerekli?

 1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

 2-      Şirketin Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir onaylı sureti) 2018 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Şirketin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Herhangi bir değişiklik ( unvan, sermaye artırımı, amaç ve şirket temsil) olduysa bunun yayınlandığı ticaret sicil gazetesi ( aslı veya aslı gibidir onaylı sureti )

6-      Son ortaklık pay durumunu gösterir gazete (aslı veya aslı gibidir onaylı sureti)

7-      Ortakların Kimlik Fotokopileri

8-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Çevre ve şehircilik il müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Adi ortaklık adı verilen ticari bir işletme olarak müteahhit olmak için gerekenler nelerdir?

1-      Kişilerin Kimlik Fotokopileri

2-      Başvuru Formu.(Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları, Son Ortaklık Durumları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak.)

3-      İlgili vergi dairesi müdürlüğünden alınacak adi ortaklığa ait vergi numarasını gösteren belge.

4-      Adi ortaklık sözleşmesi aslı veya noter onaylı sureti

5-      Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Müdürlüğümüz Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra bölümünden alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 2.000 TL yatırılacaktır.]  (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

6-      Adi ortaklık kayıtlarında ortakların her biri için müteahhitlik kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Eğer bir yapı kooperatifi için müteahhit olmak istiyorsanız gerekenler nelerdir?

1-      Başvuru Formu (Adres, Telefon Bilgileri, T.C. Numaraları Gibi İlgili Tüm Haneler Eksiksiz Doldurulacak, Yapı Kooperatifini Temsile Yetkili En Az iki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalanacak.)

2-      Yapı Kooperatifinin Ticaret Oda Kayıt Belgesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı). 2018 yılı içinde alınmış olacak.

3-      Yapı Kooperatifinin Vergi Levhası Fotokopisi

4-      Yapı Kooperatifinin Kuruluş Gazetesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

5-      Yapı Kooperatifinin Kendi Yapılarının Müteahhitliğini Üstlenmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Genel Kurul Kararı veya Kararın Yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

6-      Kooperatif Binalarının İnşa Edileceği Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olması Halinde Tapu Senedi; Arsanın Mülkiyetinin Kooperatife Ait Olmaması Halinde Arsa Sahibi İle Yapılmış Noter Onaylı Tapuya Şerh Verdirilmiş Satış Vaadi Sözleşmesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

7-      Yapı Ruhsatı Düzenlenecek Kooperatif Binasına İlişkin İlgili Bilgilerin Yer Aldığı Temsile Yetkili En Az İki Yönetim Kurulu Üyesince İmzalı “Yapı Ruhsatı Ön Başvuru Formu” (İlgili Kısmı Doldurulup İmzalanacak; Müracaattan Sonra Sistem Kaydı İçin Müdürlüğümüzce Hazırlanacak İkinci Formunda İmzalanması Gerekmektedir.)

8-     Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Kimlik Fotokopileri

9-     Yönetim Kurulu Güncel Yetki Belgesi ( Aslı veya Aslı gibidir Onaylı)

10-   Banka Dekontu [Yukarıda yazılan belgelerin Ç.Ş. Müdürlüğü Yapı Müteahhitliği Başvuru bölümünde incelenmesinden sonra alınacak referans numarası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye hesabına 1500 TL yatırılacaktır.] (EFT/HAVALE KABUL EDİLMEMEKTEDİR)

Bu yazımızda nasıl müteahhit olunur sorusuna yanıt verdik. Gerek resmi ve bürokratik işlemler gerekse de resmi olmayan hatta izaha muhtaç bazı yorumlarla bunları destekledik. Sizce bir müteahhit nasıl olmalı? Yorum kısmından düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Reklam
1 Yorum

1 Yorum

  1. Ersin

    12/05/2018 paylaşım zamanı 22:11

    Keşke herkes müteahhit olmasa sadece işini bilen olsa.. İşten anlamayan bile bu işi yapınca işin suyu çıkıyor ve sonuç itibarı ile çürük, işlevselliği olmayan binalar..

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

Güncelleme:

Tarih:

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Elektrik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Makine mühendisleri ve tekniklerler şantiye şefi olabilir mi? Şantiye şefi yönetmeliği üzerinden sizlerle bu konuyu özetle paylaştık.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Bu sorunun yanıtı kısa ve net ”evet”. Olabilir. Sebebi Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında yönetmelik gereğince yapım işinin niteliğine göre şantiye şefleri mimar ve mühendis olabilir deniliyor.

Teknikerler konusunda şuan yönetmelikte bir engel bulunmamasına karşın yapı ruhsat sistemi MAKS’ta inşaat teknikerleri şantiye şefi olabilir mi? sorusuna hayır yanıtı alıyoruz.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

elektrik-elektronik-muhendisleri-santiye-sefi-olabilir-mi

Bazı idareler yönetmelikteki ”yapım işinin niteliğine göre” kavramına istinaden elektrik elektronik mühendislerini ya da makine mühendislerini ya da elektrik mühendislerini normal betonarme inşaatlar için şef olarak kabul etmemektedir.

Yapım işinin niteliği eğer bir trafo binası ya da server merkezi gibi niteliksel bir yapıysa elektronik mühendisleri ya da makine mühendisleri şantiye şefi olabilir şeklinde yorumlanırken, normal inşaatlar için bu yorumu kullanmaktadırlar. (Şimdi niteliksel iş tanımlamam ile dalga geçenleriniz de olur (: )

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Sorusunun yanıtı MAKS‘ta bu meslekten kişilerin şantiye şefliği ile alakalı seçilebilir olmasından kaynaklı olabiliyorlar diyebiliriz.

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Mimari akustik raporu nedir? Hangi projelerde zorunludur?

Güncelleme:

Tarih:

Mimari akustik raporu her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik – resim – diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

Mimari akustik raporu 31 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği standartları belirlenen bir teknik dökümandır. 1 Haziran 2018 Tarihinden sonra yapı ruhsatlarına ek idarelere sunulması gereken dökümanlar arasında bulunduğundan bu konuya değinmek istedik.

Bu yazımızda Gürültü Yönetmeliği hakkında da kısa notlara değineceğiz. Öte yandan Gürültü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında da önemli noktaların altını çizeceğiz.

Mimari akustik raporu hangi yapılarda gerekmektedir?

Mimari akustik raporu hangi yapılar için hazırlanmalıdır? Bu raporu kimler düzenlemektedir? Hangi esaslara göre kontrol edilmektedir? Bu gibi soruların yanıtları da bu bağlamda oldukça önemlidir.

Şöyle düşünün, bir eviniz var ve hemen herkesin başına gelmiştir, üst komşudaki akıllı uslu çocuklar tam da siz uyuyacakken oyun oynayası tutar ve o her zıpladıkça beyin damarlarınızda genişlemelere neden olur (!) .Bu kimsenin istemeyeceği bir durum. Yani bu gibi gürültü önleyici tedbirlerin bir standartizasyona kavuşması, insanların huzuruna ve sağlıklı  – konforlu yaşam alanlarına kavuşması adına geliştirilen bu yönetmelik gerek Avrupa Birliği Standarlarına uyum çabaları, gerekse de daha yaşanabilir çevreler bağlamında son derece önem arzetmektedir.

İşin diğer bir boyutu ise her sermaye sahibinin müteahhitlik yapmak için kolları sıvamasının önüne geçmek adına da son derece elzem bir durum.

Gelelim nasıl hazırlanacağı sorusuna ve hangi yapılarda gerekeceğine..

Mimari akustik rapor içerisinde hangi bilgiler yer almaktadır?

Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde;  mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar
  • Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar
  • Tablo 2.1 de verilen birden fazla işlev içeren binalar
  • Konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar

Şimdilik akustik rapor örneği paylaşamayacağız ama bir kaç gün içerisinde mimarihaber.net farkıyla mimari akustik rapor sorusuna akustik rapor hazırlayan firmalar için önemli faydalar sağlayabilecek güzel bir powerpoint sunumunu da buradan sizlerle paylaşıyor olacağız. Yapı akustiği ders notları , akustik ders notları mimarlık ya da mühendislik alanında da faydalı dökümanları ücretsiz şekilde bu başlık altından paylaşıyor olacağız.

Yorumlarınızla buraları şenlendirin (:

 

Devamını oku
ReklamReklam