Sosyal medya'da takip edin!
X

Faydalı bilgiler

Bahçede yapılacak pergole için ruhsat almak gerekli midir?

Güncelleme:

Tarih:

Pergole ruhsata tabi mi? sorusu pergole’nin başlı başına bir yapı olmadığı, mevcut ruhsatlı yapıya ilave ek sosyal kullanım sağladığı için ruhsat konusu en fazla merak edilen şeyler arasındadır. İmar kanununda pergole esasları doğrudan ve net bir şekilde belirlenmiş olup bu hususları sizlerle aşağıda paylaştık.

Pergoleler açık bahçe içerisinde güneşten korunmak maksadıyla yapılan dinlenme ya da farklı kullanım amaçları için inşa edilen farklı şekilleri olabilen ancak yapı malzemesi yönünden çeşitlilik gösteren yapısal elemanlardır. Pergole için sundurma tanımlaması da yapılır. Ancak bilinmelidir ki Markiz ayrı bir konudur. Bina giriş saçağının hemen üstünde yer alan markizler emsal hesaplaması bakımından da %30 içerisinde değerlendirilmektedir.

Şimdi paylaşacağımız yazı hem bahçeye pergole yaptırmak isteyen hem pergole projelendirme ve proje geliştirme işiyle uğraşanlar için hem de ticaretiyle uğraşanlara yönelik oldukça faydalı bir içeriktir.

Yönetmeliğe göre pergole yapımı hakkında neler yazıyor?

pergole-ruhsat-almak-gerekirmi

Planlı alanlar imar yönetmeliği‘nin 4. maddesinin birinci fıkrasının m bendinde pergole için ”Bahçede, bina cephelerini değiştirmemek kaydıyla terasta, hafif malzemelerden dikme ve sık kirişleme ile yapılan ve üzerine yeşil bitki örtüsü sardırılabilen etrafı açık yapı ruhsatı olmaksızın inşa edilebilen yapılar..” denmektedir. Ayrıca 59’uncu maddesinde de pergole yapımı ruhsata tabi değildir denmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi hükümleri ; ”bu kanunun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine yapılması gereken işlemleri kapsamaktadır..” 

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hukuk müşavirliği’nin bir yazısında da İmar Kanunu’nun 32. Maddesi’nin ”ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar” için tatbik olunamayacağı, ancak bu yapılarda kanunun 42. maddesinin ilgili fıkralarınca işlem yapılabileceği belirtilmiştir.

Pergole arsa içerisinde nerelerde yapılabilir?

pergole bitki ornekleri

İmar yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre ön , yan ve arka bahçe mesafeleri içerisinde ruhsat almaya gerek olmaksızın pergole yapılabileceği ancak belirli bir standardı yakalamak, mevzuata aykırı olabilecek uygulamalara sebebiyet vermemek adına pergolelerin vaziyet planında gösterilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Pergole ruhsata tabi mi? sorusunun yanıtıyla ilgili olarak emsal hesabı ve diğer emsal dışı alanlarla ilgili olarak 06.04.2018 tarih, 62209 sayılı ve 2018/4 nolu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde şöyle denmekte idi; ” bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen (ayrı bir tapu) , yapının ana taşıyıcı sistemleriyle bütünleşmeyen , bahçede sadece bir peyzaj düzenlemesi mahiyetinde yapılan pergole ve süs havuzları 20. madde’nin 8. fıkrasının B bendinde de söylenildiği üzere bahçe alanının (bu noktaya dikkat etmek gerekmekte, bahçe alanı derken arsa alanı kasıt edilmemekte olup bina oturum alanı çıktıktan sonra kalan alan bahsedilmektedir) , %20’sini geçmeyen kısımlarının doğrudan emsal harici olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bahçe alanının %20’sinden fazla yapılan açık yüzme havuzları & pergole için %30 hesabına dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Pergole çeşitleri ve fiyatları nasıldır?

Açıkçası büyük yapı marketlerini bu anlamda önerebilirim. Gerek garantisi gerekse fiyat bakımından özel bir firmadan fiyat almanıza gerek yok diyebilirim. İlhal ürünlerin oldukça uygun fiyatlara satışa sunulduğu Bauhaus , Koçtaş gibi yapı marketleri hem ürün çeşitliliği hem de tedarikçilerinin büyük rekabet etmesi nedeniyle başarılı fiyat politikalarına sahip diyebilirim. İlave olarak bünyesindeki peyzaj mimarı, mimar istihdamıyla da bu alanda ücretsiz projelendirme desteğini de pergole için sunmaktalar.

Biraz ilginizi çekebilecek pergole modellerini de sizlerle paylaştık.

Toparlayacak olursak bahçe düzenlemesi, sosyal donatılar ve doğrudan yapıyı diğer mülkleri ve komşuları ilgilendirmeyen ek yapıların inşaatı için her ihtimale karşın ilgili idareden izin alınması, soru sorularak uygulanması en doğrusu olacaktır.

 

 

Reklam
Yorumları göster

Bir Cevap Yazın

Faydalı bilgiler

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

Güncelleme:

Tarih:

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Elektrik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Makine mühendisleri ve tekniklerler şantiye şefi olabilir mi? Şantiye şefi yönetmeliği üzerinden sizlerle bu konuyu özetle paylaştık.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Bu sorunun yanıtı kısa ve net ”evet”. Olabilir. Sebebi Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında yönetmelik gereğince yapım işinin niteliğine göre şantiye şefleri mimar ve mühendis olabilir deniliyor.

Teknikerler konusunda şuan yönetmelikte bir engel bulunmamasına karşın yapı ruhsat sistemi MAKS’ta inşaat teknikerleri şantiye şefi olabilir mi? sorusuna hayır yanıtı alıyoruz.

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi?

elektrik-elektronik-muhendisleri-santiye-sefi-olabilir-mi

Bazı idareler yönetmelikteki ”yapım işinin niteliğine göre” kavramına istinaden elektrik elektronik mühendislerini ya da makine mühendislerini ya da elektrik mühendislerini normal betonarme inşaatlar için şef olarak kabul etmemektedir.

Yapım işinin niteliği eğer bir trafo binası ya da server merkezi gibi niteliksel bir yapıysa elektronik mühendisleri ya da makine mühendisleri şantiye şefi olabilir şeklinde yorumlanırken, normal inşaatlar için bu yorumu kullanmaktadırlar. (Şimdi niteliksel iş tanımlamam ile dalga geçenleriniz de olur (: )

Elektrik elektronik mühendisleri şantiye şefi olabilir mi? Sorusunun yanıtı MAKS‘ta bu meslekten kişilerin şantiye şefliği ile alakalı seçilebilir olmasından kaynaklı olabiliyorlar diyebiliriz.

Devamını oku

Faydalı bilgiler

Mimari akustik raporu nedir? Hangi projelerde zorunludur?

Güncelleme:

Tarih:

Mimari akustik raporu her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik – resim – diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

Mimari akustik raporu 31 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği standartları belirlenen bir teknik dökümandır. 1 Haziran 2018 Tarihinden sonra yapı ruhsatlarına ek idarelere sunulması gereken dökümanlar arasında bulunduğundan bu konuya değinmek istedik.

Bu yazımızda Gürültü Yönetmeliği hakkında da kısa notlara değineceğiz. Öte yandan Gürültü Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hakkında da önemli noktaların altını çizeceğiz.

Mimari akustik raporu hangi yapılarda gerekmektedir?

Mimari akustik raporu hangi yapılar için hazırlanmalıdır? Bu raporu kimler düzenlemektedir? Hangi esaslara göre kontrol edilmektedir? Bu gibi soruların yanıtları da bu bağlamda oldukça önemlidir.

Şöyle düşünün, bir eviniz var ve hemen herkesin başına gelmiştir, üst komşudaki akıllı uslu çocuklar tam da siz uyuyacakken oyun oynayası tutar ve o her zıpladıkça beyin damarlarınızda genişlemelere neden olur (!) .Bu kimsenin istemeyeceği bir durum. Yani bu gibi gürültü önleyici tedbirlerin bir standartizasyona kavuşması, insanların huzuruna ve sağlıklı  – konforlu yaşam alanlarına kavuşması adına geliştirilen bu yönetmelik gerek Avrupa Birliği Standarlarına uyum çabaları, gerekse de daha yaşanabilir çevreler bağlamında son derece önem arzetmektedir.

İşin diğer bir boyutu ise her sermaye sahibinin müteahhitlik yapmak için kolları sıvamasının önüne geçmek adına da son derece elzem bir durum.

Gelelim nasıl hazırlanacağı sorusuna ve hangi yapılarda gerekeceğine..

Mimari akustik rapor içerisinde hangi bilgiler yer almaktadır?

Akustik rapor, bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde;  mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi)  ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içerir.

Aşağıda sayılan binalar için mimari ve tesisat projelerinden ayrı olarak, akustik uzman tarafından akustik proje hazırlanır;

  • Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar
  • Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı binalar
  • Tablo 2.1 de verilen birden fazla işlev içeren binalar
  • Konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar

Şimdilik akustik rapor örneği paylaşamayacağız ama bir kaç gün içerisinde mimarihaber.net farkıyla mimari akustik rapor sorusuna akustik rapor hazırlayan firmalar için önemli faydalar sağlayabilecek güzel bir powerpoint sunumunu da buradan sizlerle paylaşıyor olacağız. Yapı akustiği ders notları , akustik ders notları mimarlık ya da mühendislik alanında da faydalı dökümanları ücretsiz şekilde bu başlık altından paylaşıyor olacağız.

Yorumlarınızla buraları şenlendirin (:

 

Devamını oku
ReklamReklam